UBND huyện Lăk họp thường kỳ tháng 4 năm 2020

Sáng ngày 4/5/2020, UBND huyện Lắk tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020. Dự chỉ đạo hội nghi có Đồng chí Võ Ngọc Tuyên – Bí Thư huyện ủy Lắk; chủ trì hội nghị có Đồng chí Y Bang H’đơt- Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí  Y Săn AJun – UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND và trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện.

Trong tháng 4, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, không để dịch xâm nhập vào địa bàn huyện; Thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ.

Trên lĩnh vực kinh tế: Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 21 tỷ  đồng; Giá trị thương mại – dịch vụ đạt khoảng 72,6 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện gieo trồng được 6.735 ha các loại cây trồng vụ đông xuân năm 2019 – 2020, đạt 105,9% kế hoạch giao. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 9 tỷ đồng, đạt 25,49% dự toán HĐND huyện giao và đạt 30,62% dự toán tỉnh giao. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, toàn huyện đạt 100/190 tiêu chí, chiếm 52,6%. Tại hội nghị cũng đã báo cáo tóm tắt tình hình giải ngân vốn đầu tư cơ bản quý I/2020.  Theo đó, nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2019 chuyển sang giải ngân năm 2020 có 79 công trình với tổng vốn chuyển nguồn là 42,117 tỷ đồng; giải ngân đến ngày 15/4/2020 là: 18,163 tỷ đồng, đạt 43,13% kế hoạch vốn chuyển nguồn. Nằm trong kế hoạch đầu tư năm 2020, toàn huyện có 233 công trình với tổng số vốn là 262,759 tỷ đồng; đến ngày 15/4 đã giải ngân 34, 081 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 12,97%. Bên cạnh đó công tác giải phóng mặt bằng thi công các công trình gặp nhiều khó khăn.

H Yur Je