UBMTTQ huyện bàn giao biên bản hiệp thương lần 3 và danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lăk khoá XII

Sáng 22-4, UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức lễ  bàn giao biên bản hiệp thương lần 3 và danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, NK 2021 – 2026 cho Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện. Bà H’Bình Rơ Yam – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện chủ trì.

Tại hội nghị, bà H’Bình Rơ Yam  đã bàn giao biên bản hiệp thương lần 3 và danh sách chính thức 57 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho đại diện UBBC huyện. Đồng thời, đề nghị UBBC huyện sớm công bố danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND huyện theo từng đơn vị bầu cử để có cơ sở tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo đúng tiến độ đề ra. Danh sách 57 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có thành phần cơ cấu gồm: Đại biểu nữ là 27 người ( tỷ lệ 47,4%); Dân tộc thiểu số có 18 người (tỷ lệ 31,57%); ngoài Đảng có 06 người (tỷ lệ 10,52%); dưới 40 tuổi có 27 người (tỷ lệ 47,4%);tái cử có 17 người (tỷ lệ 29,82%).

Theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 3/5/2021 danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện sẽ được niêm yết tại UBND các xã, thị trấn, các điểm bầu cử trong toàn huyện để nhân dân, cử tri theo dõi, nắm bắt thông tin. Toàn huyện có 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện.

Dự kiến, bắt đầu từ ngày 05/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện sẽ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử./.

Vy Thuỷ