Hội nghị tuyên truyền luật bầu cử quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân tại xã Đắk Liêng 

Nhằm phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phòng tư pháp huyện vừa phối hợp với UBND xã Đắk Liêng tổ chức hội nghị tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật cư trú và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính và Bộ Luật lao động. Tham dự hội nghị tuyên truyền có hơn 70 đại biểu là Lãnh đạo Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, MTTQ, cán bộ, công chức xã; bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, buôn, phó trưởng thôn, buôn và lực lượng công an viên trên địa bàn xã.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Phòng tư pháp huyện truyền đạt những nội dung quan trọng của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, thảo luận làm rõ những quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của các tổ chức bầu cử, việc lập và niêm yết danh sách cử tri, những trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri; nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; quy định về việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và nguyên tắc xác định người trúng cử và các nội dung cơ bản của Luật cư trú và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính và Bộ Luật lao động. Đây là những văn bản luật hết sức quan trọng, có tác động đến xã hội, liên quan trực tiếp đến người dân và phục vụ cho cuộc bầu cử, để cán bộ và nhân dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Tại hội nghị Lãnh đạo UBND xã cũng đã chỉ đạo các thôn, buôn trên địa bàn tiếp tục tổ chức tuyên truyền để mọi người dân đều nắm chắc các quy định của pháp luật về công tác bầu cử, vận động các cử tri tham gia bầu cử theo đúng thời gian quy định nhằm đảm bảo 100% cử tri đều tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng bộ máy nhà nước thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Góp phần làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.

 Văn Hoan – H Yur Je