UBBC huyện tổ chức phiên họp lần thứ VIII

Sáng ngày 20/5/2021, UBBC huyện tổ chức phiên họp lần thứ VIII , báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc Hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện từ ngày 13/5 – 19/5/2021. Về dự cuộc họp có đ/c Đào Thị Thanh An – Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ; đ/c Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch UBBC huyện; các đ/c là thành viên UBBC huyện, thành viên UBBC các xã, thị trấn.

Đến nay, UBBC huyện đã chỉ đạo cho phòng nội vụ cấp phát đầy đủ các tài liệu văn bản, cơ sở vật chất cho 95 tổ bầu cử và 103 địa điểm khu vực bỏ phiếu gồm: cấp phát phù hiệu đeo cho các Tổ bầu cử cấp xã; cấp đủ 03 loại phiếu bầu ( Đại biểu Quốc hội, phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh, phiếu bầu đại biểu HĐND huyện), đến ngày 17/5 việc trang trí 95 khu vực và 103 địa điểm bỏ phiếu cơ bản đã hoàn thành theo đúng quy định. Cấp phát 45.753 thẻ cử tri cho cử tri theo từng hộ gia đình trong danh sách cử tri được niêm yết tại 103 địa điểm bỏ phiếu. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự bầu cử, lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được ổn định, không xảy ra những vụ việc phức tạp, không để các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng các vấn đề trên địa bàn gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Đến hết ngày 13/5/2021, UBBC huyện không nhận được đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện. Công tác thông tin, tuyên truyền đa dạng hóa dưới nhiều hình thức thông tin phong phú về cuộc bầu cử đến với các tầng lớp nhân dân, như: treo băng rôn, pano, áp phích, cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, cờ phướn tại các khu vực bỏ phiếu và trên các tuyến đường của huyện tại trung tâm các xã, thị trấn, tuyên truyền trên sóng Đài TT – TH huyện, hệ thống  truyền thanh cơ sở…

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện đánh giá: đến thời điểm hiện nay các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, tuân thủ quy trình, quy định của pháp luật. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về bầu cử, chú trọng tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của cử tri; tuyên truyền phải bám sát các nội dung, nhiệm vụ trong từng giai đoạn của cuộc bầu cử với thời lượng phù hợp. Các địa phương tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị và quản lý tốt cơ sở vật chất các khu vực bỏ phiếu, đẩy mạnh việc tuyên truyền đến cử tri để cử tri nắm rõ nơi mình được đi bầu cử, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu; thực hiện nghiêm công tác phòng chống covdi 19…/.

Vy Thuỷ