Xã Buôn Triết chuẩn bị xong cơ sở vật chất cho ngày bầu cử

Xã Buôn Triết là đơn vị bầu cử số 6 của huyện với tổng số cử tri trên toàn xã là 4.678 cử tri trong đó cử tri đi bầu lần đầu có 42 cử tri, đến nay xã đã thành lập 9 ban bầu cử tại 9 điểm bỏ phiếu ở các nhà VHCĐ và 01 điểm tại phân hiệu trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ở thôn Đoàn Kết, với mỗi tổ bầu cử tại các điểm bỏ phiếu có 21 thành viên đã được tập huấn về công tác bầu cừ. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại xã Buôn Triết đã đạt được tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Từ ngày 13/4, UBND xã đã tiến hành xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại trụ sở UBND cấp xã và tại các khu vực bỏ phiếu để cử tri kiểm tra, giám sát, phát hiện thiếu sót, kịp thời bổ sung, điều chỉnh; đồng thời, viết thẻ cử tri cấp phát cho bà con tham gia bỏ phiếu. Công tác dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực bỏ phiếu, việc trang trí cổng chào, phòng bỏ phiếu, đã được các thôn, buôn hoàn thiện song trước ngày 15/5, trong khu vực bỏ phiếu có các bàn hướng dẫn được in bằng 02 ngôn ngữ: tiếng phổ thông và tiếng M’nông để tiện cho cử tri nhân biết khi tham gia bỏ phiếu bầu, công tác chuẩn bị bảo đảm y tế, phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đã được chính quyền địa phương quan tâm nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã thực sự trở thành ngày hội lớn của cử tri diễn ra trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và thành công tốt đẹp.

Xuân Thái