Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị và kỷ niệm 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021)

Chiều ngày 19/5, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); phát động thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác giai đoạn 2021 – 2025.  Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Nay Y Phú – phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện;  các đồng chí UVBTV Huyện uỷ, UVBCH Đảng bộ huyện khoá XV; trưởng khối cơ quan, đoàn thể, hội đặc thù cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư  các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức, cơ sở Đảng trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức như đưa vào nội dung họp Đảng bộ, chi bộ, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử của huyện…; gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt…

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Thực hiện thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác, theo Kế hoạch số 50-KH/HU, ngày 14/5/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy, qua 05  năm triển khai đã tiết kiệm được tổng số tiền là : 2.010.701.500đ (Hai tỷ không trăm mười triệu bảy trăm lẻ một nghìn năm trăm đồng), trong đó đã chi hỗ trợ cho 53 trường hợp là những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo với số tiền là 853.440.000đ (Tám trăm năm mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). giúp đỡ những đối tượng khó khăn có thêm nguồn động lực, niềm tin để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Từ những phong trào thi đua và hoạt động thiết thực đó, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 04 hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân, qua đó đã khen thưởng 32 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các hội nghị sơ kết đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị các Tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới…; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn, buôn.

Nhân dịp này, BTV Huyện ủy đã  khen thưởng cho 05 tập thể và 15cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị giai đoạn 2016 – 2021.  Từ nguồn quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác, tại hội nghị, BTV huyện uỷ đã hỗ trợ cho 03 trường hợp có hoàn cảnh  khó khăn, mức hỗ trợ cho mỗi trường hợp là 10 triệu đồng ./.

Vy Thuỷ – Văn Thắng