UBBC huyện tổ chức phiên họp lần thứ 7

Sáng ngày 14/5/2021, UBBC huyện lắk tổ chức phiên họp lần thứ 7 triển khai công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc Hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong thời gian tới. Về dự cuộc họp có đ/c Đào Thị Thanh An – Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ; đ/c Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch UBBC huyện; các đ/c là thành viên UBBC huyện.

Đến thời điểm hiện nay, Phòng Nội vụ huyện đã thực hiện xong việc cấp phát băng rôn, câu khẩu hiệu bên trong phòng bỏ phiếu, cờ tổ quốc, bảng maket, hòm phiếu và các con dấu của các tổ bầu cử để thực hiện niêm yết, trang trí tại các khu vực bỏ phiếu; đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho 693 người là thành viên UBBC cấp huyện và cấp xã, thị trấn. UBBC các xã, thị trấn đã niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV và các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021  – 2026 tại trụ sở UBND 11 xã, thị trấn và 103 điểm bầu cử. UBMTTQ VN huyện đã tổ chức thành công các cuộc hiệp thương và tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá X và đại biểu HĐND huyện Lắk khoá XII trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung triển khai thống nhất một số nội dung như; thống nhất sơ đồ bỏ phiếu đối với điểm bỏ phiếu mượn trường học, nhà dân; công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 trong ngày bầu cử; đảm bảo công tác cấp lưới điện, âm thanh loa đài phục vụ các tổ, điểm bỏ phiếu; đề nghị cấp toàn bộ khẩu trang cho cử tri và nước sát khuẩn, có lực lượng y tế xã, y tế thôn buôn xuống các điểm bầu cử tăng cường tham gia công tác phòng chống dịch; Cử cán bộ xã sẽ trực tiếp tham gia công tác tổng hợp các phiếu bầu cử để tổng hợp kết quả chính xác, công tác trang trí khánh tiết tại các điểm bầu cử cần được khẩn trương thực hiện đúng quy định;…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Đ/C Đào Thị Thanh – Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử và nêu ra những tồn tại cần khắc phục như: Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách tiểu sử tóm tắt của các đại biểu Quốc Hội XV và đại biểu HĐND huyện các cấp tại các điểm bầu cử cần thực hiện ở nơi dễ quan sát, niêm yết để người dân dễ theo dõi thông tin; đối với việc niên yết danh sách cử tri tại nhà dân phải có sự thông báo đến cử tri, vẫn còn một số điểm bầu cử chưa được trang trí, công tác dọn vệ sinh tại điểm bầu cử cần thực hiện ngay. Cổng chào các nhà văn hoá cần được trang trí, sửa chữa khẩn trương. Lưu ý công tác tuyên truyền đối với đơn vị ghép điểm bầu cử, đẩy mạnh việc tuyên truyền đến cử tri để cử tri nắm rõ nơi mình được đi bầu cử, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu; thực hiện nghiêm công tác phòng chống covdi 19.

Văn Thắng + H Yur Je