Các điểm bỏ phiếu xã Yang Tao gấp rút chuẩn bị công tác trước ngày bầu cử

Xã Yang Tao có 5616 cử tri được chia thành 10 khu vực bầu cử, cho đến hôm nay các khu vực bầu cử đang khẩn trương các công đoạn cuối cùng cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp được tổ chức vào ngày 23/5 sắp tới.

Trước các điểm bầu cử được dựng cổng ra vào được trang trí Quốc kỳ, pa nô ghi địa danh hành chính và số thứ tự của điểm bỏ phiếu. Khu vực bên ngoài, trước phòng bỏ phiếu: có bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu HĐND.  Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu: được trang trí phông, khẩu hiệu, ảnh Bác… . Bên cạnh đó, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền cho cử tri hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Bí thư thôn buôn xuống tận nhà phát thẻ cử tri hướng dẫn nhắc nhở bà con, mọi người sẽ nắm được các quyền và nghĩa vụ của cuộc bầu cử, từ đó bầu ra các đại biểu có đủ uy tín, phẩm chất, năng lực, đưa tiếng nói của đồng bào đến với Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Với sự chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng từ công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự cũng như công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được quan tâm, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn sẽ diễn ra an toàn, tiết kiệm, dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Văn Thắng – H Yur Je