Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2023

Vừa qua, tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Lăk, Phòng Dân tộc huyện tổ chức Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2023 cho 80 học sinh là người dân tộc thiểu số của nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền các em học sinh dân tộc thiểu số đã được nghe báo cáo thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thời gian vừa qua; được thông tin về nội dung tuyên truyền và phổ biến Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số”; Độ tuổi quy định về kết hôn đối với nam và nữ; Hình thức xử phạt, hậu quả, hệ lụy từ việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Các chính sách triển khai trên địa bàn huyện có liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Vai trò của chính quyền, đoàn thể trong việc tư vấn giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Một số bệnh tật di truyền trong tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Thông qua hội nghị tuyên truyền nhằm mục đích nâng cao nhận thức, ý thức của các em học sinh DTTS về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; ngăn chặn việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ngay từ khi các em còn trên ghế nhà trường; đồng thời mỗi em học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động tại thôn, buôn, trong gia đình, dòng tộc…

Văn Thắng