Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lăk bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2019

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lắk vừa bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2019. Tham gia lớp học có 157 học viên là các tuyên truyền viên của 11, xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Từ ngày 27 -29/11/2019, các học viên được truyền đạt  một số vấn đề chung về công tác tuyên truyền miệng và tổ chức, hoạt động  của báo cáo viên tuyên truyền;  kỹ năng chuẩn bị bài tuyên truyền; kỹ năng tổ chức một bài tuyên truyền miệng. Nội dung tuyên truyền  và chuyên đề bổ trợ chủ yếu là thông tin giới thiệu nghị quyết của Đảng cho cán bộ , Đảng viên ở cơ sở; các vấn đề, sự kiện có tính chuyên đề về Đại hội các cấp; tình hình thời sự tổng hợp; tuyên truyền miệng về chính sách, pháp luật của nhà nước…Kết thúc lớp bồi dưỡng có 147 học viên tham gia viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cho lực lượng báo cáo viên trong chuyển tải quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

H Yur Je