Trồng hoa tạo cảnh quan môi trường Xanh –Sạch – Đẹp  phải đúng với quan điểm được đề cập trong nghị quyết của BCH khóa XIV

Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Lăk khóa XIV về huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng – trồng hoa hai bên đường (theo hình thức xã hội hóa) nhằm xây dựng và phát triển huyện Lăk đến năm 2030, trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đăk Lăk bước đầu đã được một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện từng bước cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Đi đầu là UBND xã Ea Rbin trồng hoa trước khuôn viên trụ sở, dọc bờ hồ Lăk;Trường THPT Lăk thực hiện trồng hoa từ đường Âu cơ lên cổng trường học…

Thực tế cho thấy, trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị trên đã triển khai đảm bảo quan điểm được đề cập trong Nghị Quyết của BCH Đảng bộ huyện, khóa XIV. Đó là: thực hiện việc trồng hoa gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch đẹp, nhằm phát triển du lịch nói riêng và huyện Lăk nói chung; tất cả các nguồn lực huy động để trồng hoa đã được các đơn vị thực hiện bằng cách xã hội hóa, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách để trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa trước, trong và sau khi trồng; nội dung cụ thể hóa Nghị Quyết trồng hoa đã được các cơ quan, đơn vị triển khai tại các cuộc họp của cơ quan đơn vị, nhằm xây dựng huyện Lăk phát triển “xanh – sạch – đẹp- bền vững”, tiến tới “thân thiện – hiện đại- văn  minh”. Quá trình thực hiện bảo đảm tiết kiệm, công khai, minh bạch… Các loại hoa được chọn trồng chủ yếu là hoa giấy, hoa mười giờ, …phù hợp với điều kiện khí hậu của huyện  và  bảo đảm thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu các mùa trong năm đều có hoa nở.

Qua việc huy động thực hiện trồng hoa bằng hình thức xã hội hóa không chỉ góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức cộng đồng cho người dân với công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa mà còn gióp phần đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện cuộc vận động “ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “ toàn dân đoàn kết, xây dựng văn hóa nơi cơ sở”./.

Vy Thủy