Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam

Đảng bộ huyện Lăk vừa long trọng tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Trọng Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Y Bang Hđớt – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND – UBND, UBMTTQVN huyện, các ban xây dựng đảng qua các thời kỳ; lãnh đạo các phòng ban của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và đảng viên trong Đảng bộ có huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên.

Phát biểu ôn lại chặng đường 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Bùi Trọng Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử, Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hai miền Nam Bắc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trên chặng đường 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng và nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân huyện Lăk luôn phát huy tinh thần yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh, Đảng bộ huyện Lăk đã lãnh đạo nhân dân trong huyện phấn đấu vượt khó, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện.

Chỉ tính riêng năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,7%, trong đó giá trị ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 1.534,98 tỷ đồng; giá trị ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 410 tỷ đồng, đạt 100,57% kế hoạch; giá trị ngành dịch vụ ước đạt 309 tỷ đồng, đạt 99,29% kế hoạch. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện đạt 49.368 triệu đồng, đạt 145,84 kế hoạch, trong đó thu thuế, phí và lệ phí uowcs thực hiện 22.056 triệu đồng, đạt 137,85% so với kế hoạch. Kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, hệ thống kênh mương, giao nông thôn, giao thông nội đồng, đường liên thôn, liên xã được cải tạo, nâng cấp, tạo sự liên kết giữa các địa phương. Đến nay tỷ lệ cứng hóa đường liên thôn đạt 89,18%, trực đường liên thôn, buôn đạt 67,84%, đường giao thông nội đồng đạt 36,36%, kiên cố hóa 86% kênh mương chính và 75% kênh mương nội đồng đảm bảo đủ nước tưới cho 75% diện tích gieo trồng trở lên.

Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển khá toàn diện. Chất lượng giáo dục và đạo tạo được nâng lên, toàn huyện có 12 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Xây dựng nông thôn mới đạt 100/190 tiêu chí, tăng 11 tiêu chí so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,16 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 31,99%, đời sống của nhân dân trong huyện được cải thiện và từng bước nâng cao. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được cải thiện, chính sách an sinh xã hội, đời sống của các đối tượng chính sách được quan tâm kịp thời, đúng mức đại bộ phận cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn yên tâm tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm góp phần tạo nên một bức tranh kinh tế xã hội của địa phương từng ngày khởi sắc. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng được chú trọng củng cố, kiện toàn tạo nên sức mạnh cho cả hệ thống chính trị, từ đó đã phát huy cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương đi vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đảng, nhà nước cấp trên giao phó, tạo niềm tin vững chắc trong các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong huyện.

Về dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam các đại biểu nguyên là các lãnh đạo cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ đã có nhiều cống hiến và đóng góp xây dựng cho Đảng bộ huyện đã vô cùng vui mừng, phấn khởi và tin tưởng vào đường lối, chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng ta trên con đường xây dựng, kiến thiết đất nước nói chung và huyện nhà nói riêng. Qua đây các đại biểu cũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện nhà tiếp tục đoàn kết, thi đua, phấn đấu, nỗ lực hơn nữa cùng với cả nước tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ các thành quả của Đảng của cách mạng trong 90 năm qua, không ngừng học tập, tu dưỡng, phấn đấu đồng thời đúc kết những kinh nghiệm quý báu của lịch sử vẻ vang dân tộc để lãnh đạo sự nghiệp phát triển của địa phương trên mọi lĩnh vực công tác, đời sống xã hội bảo đảm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ và nhân dân trong thời gia tới ấm no hơn, giàu đẹp hơn.

Nhân dịp này, Đảng bộ huyện đã tặng hoa và quà cho các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, nguyên UVTV Huyện ủy qua các thời kỳ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác trên địa bàn tỉnh./.

Vy Thủy