Toà án nhân dân huyện – Nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án

Thời gian qua, TAND huyện Lăk đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án. Trong đó, thụ lý giải quyết nhiều vụ án phức tạp như án hành chính; hình sự; kinh doanh thương mại, lao động…

Năm 2020, tình hình tội phạm và các tranh chấp trên địa bàn huyện tiếp tục tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp. Tính từ tháng 10/2019 đến 30/9/2020, TAND huyện thụ lý 411 vụ án các loại, đã giải quyết 373 vụ, việc đạt 90,75%.

Đối với án hình sự, TAND huyện thụ lý 27 vụ với 37 bị cáo, đã giải quyết 27 vụ với 36 bị cáo, đạt 96,30% vụ án. Trong đó, án tham ô tài sản 1 vụ, 1 bị cáo; tội nhận hối lộ 1 vụ với 1 bị cáo và tội đưa hối lộ thụ lý chung trong vụ nhận hối lộ 02 bị cáo. Các vụ, việc dân sự đã thụ lý 214 vụ, hiện đã giải quyết 187 vụ, đạt 87,38%. Án hôn nhân và gia đình có tỷ lệ giải quyết 94,41%, án kinh doanh thương mại có tỷ lệ giải quyết đạt 50%.

Theo báo cáo của toàn án nhân dân huyện, việc giải quyết, xét xử các loại án được áp dụng đúng quy định của pháp luật, xét xử đúng người, đúng tội, tỷ lệ sửa thấp, có 01 vụ án dân sự bị hủy do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán  thư ký tòa án (chiếm tỷ lệ 01/373 = 0,26%). Ngay sau khi có kết quả án bị hủy, sửa, đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm chung toàn đơn vị và kiểm điểm trách nhiệm Thẩm phán, Thư ký có án bị hủy, sửa. Việc áp dụng hình phạt thể hiện được chính sách của Nhà nước, đảm bảo tính nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi và hậu quả tội phạm, đề cao được tính giáo dục trong phòng ngừa chung, nhất là việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo được thực hiện nghiêm, đúng quy định.

Trong quá trình giải quyết, xét xử án hình sự, Tòa án huyện đã thực hiện việc xem xét, đánh giá chứng cứ, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa để xác định tội danh và quyết định hình phạt theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, việc xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trên cơ sở quy định của pháp luật, quy chế liên ngành, Tòa án đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để hoàn tất hồ sơ và đưa ra xét xử kịp thời các vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp.

Trong quá trình giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, cùng với việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án, Tòa án đã tích cực xác minh, thu thập và ủy thác thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định để củng cố, bổ sung chứng cứ nhằm giải quyết vụ án theo đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng án quá hạn và đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. Trong quá trình giải quyết luôn tôn trọng quyền định đoạt của đương sự, kiên trì hòa giải, thuyết phục các đương sự nhận thức quyền lợi và nghĩa vụ của mình, để đi đến thỏa thuận giải quyết toàn bộ vụ án, hạn chế xét xử nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của các bên đã góp phần hòa giải tốt các mâu thuẫn và giữ gìn tình đoàn kết nội bộ trong nhân dân. Trong tổng số 340 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại đã giải quyết, Tòa án đã Hòa giải thành công 266 vụ việc, đạt tỷ lệ trên 78,23%.

Bên cạnh đó, TAND huyện nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng trong công tác tiếp công dân. Đơn vị thường xuyên phân công cán bộ, công chức trực tiếp dân trong các ngày làm việc, lịch trực tiếp nhận đơn khởi kiện, tiếp công dân được niêm yết công khai; đơn khởi kiện, đơn thư khác được phân công Thẩm phán tham mưu Chánh án xử lý ngay trong ngày. Chánh án, phó Chánh án giám sát trực tiếp việc nhận đơn khởi kiện, tiếp công dân để đảm bảo việc xử lý đơn khởi kiện, đơn, thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo được thực hiện một cách nghiêm túc nhằm hướng dẫn, xử lý kịp thời nguyện vọng của công dân; không gây phiền hà, sách nhiễu, tạo điều kiện cho công dân được tiếp cận công lý, qua đó đã tạo được sự hài lòng mang niềm tin trong nhân dân. Trong năm, đã thụ lý 360 đơn, chủ yếu là đơn khởi kiện; đã giải quyết xong 360 đơn; không có đơn quá hạn và đặc biệt, không có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác xét xử.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết các loại án dân sự,  hôn nhân và gia đình còn có những mặt tồn tại sau: Đối với các vụ án liên quan đến đất đai có một số vụ án cơ quan chuyên môn chậm trả lời công văn của Tòa án nên dã phải mất nhiều thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ, dẫn đến một số vụ án phải gia hạn thời hạn giải quyết vụ án.

Để khắc phục hạn chế nêu trên, Tòa án nhân dân huyện chú trọng thực hiện các giải pháp sau: Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ cho cán bộ, công chức. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người quản lý, nhất là trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu đơn vị để kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém xảy ra. Tăng cường giám sát, kiểm tra công vụ; tổ chức rút kinh nghiệm công tác xét xử nhằm chấn chỉnh sai sót của Thẩm phán, Thư ký. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng giao ban đơn vị nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và các hoạt động quản lý. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan để triển khai thực hiện tốt các mặt công tác của Tòa án. Trong đó chú trọng việc rút kinh nghiệm và phối hợp với Viện kiểm sát tổ chức tốt phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp……

 Vy Thuỷ