Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 06/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Krông Nô, huyện Lăk (đơn vị bầu cử số 20). Tham dự hội nghị có hơn 150 cử tri đại diện cử tri các xã Krông Nô, Nam Ka và EaRbin.

Tại huyện Lắk (Đơn vị bầu cử số 20 của Tỉnh Đắk Lắk). Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 3 người; số đại biểu ứng cử 5 người gồm các ông bà: bà  H Kim Hoa Byă – UVBTV, Trưởng Ban dân vận tỉnh uỷ, chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư huyện uỷ; ông Nay Y Phú – Phó Bí thư huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện Lắk; ông Võ Hồng Tài – Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; bà Nông Thị Kim Hạnh – Chuyên viên Văn phòng huyện uỷ.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trong việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới cùng lời hứa luôn tu dưỡng đạo đức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tận tụy, gần gũi với cử tri, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc để nắm bắt các vấn đề cử tri quan tâm đề xuất, kiến nghị đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền trình cấp trên xem xét giải quyết…

Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào nắm bắt tình hình thực tiễn ở địa phương để đưa ra các giải pháp phát huy thế mạnh trong việc phát triển kinh tế xã hội một cách hiệu quả và bền vững, phát huy lợi thế của từng xã để xây dựng sản phẩm hàng hóa tiêu biểu theo phương châm “mỗi xã một sản phẩm”; nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Chú trọng thu hút đầu tư vào phát triển các thế mạnh của huyện trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển nông lâm kết hợp, trồng các loại cây dược liệu để góp phần tăng thu nhập cho người dân, phát triển chăn nuôi thủy sản, thu hút đầu tư phấn đấu xây dựng trung tâm huyện Lăk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đăk Lăk vào năm 2030. Quan tâm, đoàn kết, xem xét giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm, tổ chức các hội nghị chuyên đề tìm ra giáp thực hiện tốt một số lĩnh vực như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cải cách thủ tục hành chính, quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phát triển rứng…thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn…

Hội nghị ghi nhận 14  lượt phát biểu của cử tri các ý kiến, kiến nghị tập trung đến các vấn đề đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. .. Đồng thời các cử tri cũng bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu đắc cử sẽ quan tâm thực hiện tốt chương trình hành động của mình; nâng cao trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong tham mưu xây dựng các nghị quyết có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, quan tâm chăm lo đời sống an sinh xã hội của nhân dân; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa huyện Lak phát triển sánh vai ngang tầm với các huyện khác trong tỉnh. Hội nghị nhằm tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc và hiểu rõ những người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vy Thủy – Văn Thắng