Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị trấn Liên sơn và xã Đăk Liêng

Uỷ ban bầu cử huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các thành viên ban bầu cử, tổ bầu cử của Thị trấn Liên sơn và xã Đăk Liêng.

Tại Hội nghị, phòng Nội vụ, Thư ký UBBC huyện đã hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: như  lập và niêm yết danh sách cử tri, thẻ cử tri, phiếu bầu cử, hòm phiếu bầu cử, về sử dụng dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử; việc kiểm đếm số phiếu bầu đối với từng người ứng cử; mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Qua đó, làm cơ sở để chỉ đạo triển khai kịp thời và tổ chức  thực hiện các nội dung công việc về bầu cử đảm bảo đúng Luật, dân chủ, tiết kiệm và đạt kết quả cao.

Qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan tổ chức, đơn vị năm bắt những thông tin, kiến thức cần thiết đảm bảo áp dụng và thực hiện tốt các bước, quy trình, trình tự đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch, sau các hội nghị này, UBBC huyện sẽ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các xã còn lại trong huyện từ ngày 5 – 7/5/2021.

Văn Hoan