Tập huấn hướng dẫn triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai theo kiến trúc và công nghệ mới

Chi cục Thuế khu vực Lắk –  Krông Bông vừa tổ chức tập huấn cho 20 cán bộ kế toán phụ trách biên lai và kê khai của các đơn vị có thu phí, lệ phí trên địa bàn huyện.

Nội dung tập huấn chủ yếu hướng dẫn nghiệp vụ và chức năng chính trên ứng dụng hỗ trợ kê khai; cài đặt và xử lý một số tình huống thường gặp khi thực hiện ứng dụng hỗ trợ kê khai theo kiến trúc và công nghệ mới. hướng dẫn kê khai thuế qua mạng; giới thiệu quy tắc kiểm tra, hướng dẫn sử dụng trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ kê khai thuế điện tử. Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế sẽ tự động cập nhật nâng cấp và đưa ra thông báo về phiên bản mới khi có kết nối internet; thời gian cập nhật ứng dụng phụ thuộc vào lựa chọn của người sử dụng, các phiên bản đều được mã hoá nhằm đảm bảo hệ thống chỉ cập nhật File dữ liệu xuất bản từ tổng cục thuế; ứng dụng này sẽ hỗ trợ tải lượng dữ liệu lớn, vì vậy khi nâng cấp công nghệ ứng dụng hỗ trợ kê khai sẽ cải thiện đáng kể tốc độ xử lý dữ liệu, giảm bộ nhớ hệ thống khi tải hoặc kết xuất dữ liệu.

Qua lớp tập huấn sẽ trang bị cho cán bộ kế toán phụ trách biên lai và kê khai của các đơn vị có thu phí, lệ phí trên địa bàn huyện cài đặt và sử dụng phầm mềm hỗ trợ kê khai thuế; nghiệp vụ kê khai thuế trong ứng dụng hỗ trợ kê khai; thực hiện chuyển dữ liệu kê khai thuế trên phầm mềm kế toán (VISA) sang ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế. Việc triển khai phần mềm hỗ trợ kê khai đã đem lại hiệu quả cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ khai thuế đáp ứng được xu hướng phát triển công nghệ hiện đại đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế.

H Yur Je