Tập huấn cho giáo viên và cán bộ y tế học đường về công tác phòng, chống Covid 19 tại trường học

Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống dịch bệnh nói chung và bệnh COVID 19 nói riêng cho cán bộ, giáo viên và học sinh, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh có thể xẩy ra trên địa huyện. Trong ngày 18 /05/2021  Trung tâm Y tế huyện Lăk đã tổ chức tập huấn chuyên môn và cập nhật các văn bản mới về phòng, chống dịch bệnh (Covid-19) cho hơn 90 cán bộ ngành giáo dục là  hiệu trưởng, nhân viên y tế các trường trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn chia thành 2 lớp sáng và chiều, mỗi lớp 01 buổi. Nội dung chính của đợt tập huấn này về: Tình hình dịch bệnh COVOD trên thế giới và trong nước. Triệu chứng ban đàu dể nhận biết các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, các biện pháp phòng bệnh theo Quyết định số 3468/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID 19.  Hoạt động rà soát. Nắm thông tin các trường hợp cán bộ, nhân viên, học sinh và khách đến trường có lịch trình đi từ vùng dịch về. Triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh COVID phù hợp tại trường học. Phối hợp công tác phòng chống dịch bệnh giữa ngành giáo dục với ngành y tế huyện nhà, tham gia báo cáo tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm tại trường học theo Thông tư 54/TT-BYT và các báo cáo khẩn cấp, báo cáo nhanh về các thông tin liên quan đến dịch bệnh.

Văn Thắng