Đồng chí Võ Ngọc Tuyên bí thư huyện uỷ đi  kiểm tra công tác bầu cử tại xã Ea Rbin

Sáng ngày 18/5 Đoàn Kiểm tra công tác bầu cử của huyện do đồng chí Võ Ngọc Tuyên–TUV, Bí thư huyện uỷ đã đã làm việc với xã Ea Rbin để kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xã Ea Rbin có 2125 cử tri được chia thành 05 khu vực bầu cử, 07 điểm bỏ phiếu, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 03 đại biểu với 05 người được giới thiệu ứng cử.số đại biểu HĐND xã được bầu là 21 đại biểu với 36 người được giới thiệu ứng cử. Tại buổi làm việc đồng chí Võ Ngọc Tuyên–TUV, Bí thư huyện uỷ đã quán triệt với  đơn vị bầu cử cần tập trung tăng cường công tác thông tin,cổ động trực quan. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội lớn của non sông đất nước tạo nên một khí thế sôi nổi, phấn khởi để cử tri hăng hái đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao, an toàn tuyệt đối, lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo bầu đúng, bầu đủ. Bên cạnh đó, rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các điểm, khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau diễn ra bầu cử cũng như chủ động xây dựng  các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sau buổi làm việc đoàn đã trực tiếp tới kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại một số điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Ea Rbin. Nhìn chung, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại xã Ea Rbin đều được thực hiện đảm bảo tiến độ, từ việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu, thành lập tổ bầu cử cho đến việc lập, niêm yết danh sách cử tri và công bố danh sách chính thức những người ứng cử, cấp phát thể cử tri….

Văn Hoan