Sơ kết công tác khuyến nông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

6 tháng đầu năm, Trạm khuyến nông huyện đã triển khai có hiệu quả các các mô hình phát triển nông nghiệp, như: Phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam xây dựng các mô hình trình diễn giống lúa thuần Hương Châu 6, quy mô 05 ha tại xã Buôn Tría; 04 ha tại xã Buôn Triết, với 07 hộ tham gia; triển khai mô hình khảo nghiệm giống lúa thuần VNR2412, với diện tích 1,5 ha tại xã Buôn Tría, có 02 hộ tham gia; đặc biệt hơn là chương trình phối hợp triển khai sản xuất 15 ha lúa thuần Hương Châu 06 tại xã  Buôn Tría, ở chương trình này phía công ty chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm cam kết thu mua bằng giá lúa Đài Thơm 8 tại thời điểm thu hoạch;

Trạm khuyến nông huyện còn phối hợp với Trung tâm khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh Đăk Lăk triển khai Chương trình cung ứng giống năm 2020. Đến thời điểm hiện tại đã giao 6.263 cây các loại như cà phê, cây ăn quả… cho TTLS, Yang Tao, Bông Krang, Buôn Tría, Đăk Phơi và Nam Ka, và triển khai mô hình chăn nuôi thủy cầm (Vịt thịt) với số lượng 750 con tại xã Bông Krang cho 02 hộ tham gia; thực hiện mô hình trồng dâu nuôi tằm thuộc chương trình 30a năm 2019 tại xã Đăk Nuê và Krông Nô. Thực hiện 126 ca thụ tinh nhân tạo cho đàn Bò theo chương trình cải tạo tầm vóc đàn Bò và ban hành các văn bản hướng dẫn sản xuất nông nghiệp trên cây trồng vật nuôi cho nhân viên khuyến nông các xã.

Song song đó đã tổ chức được 14 lớp tập huấn cho 559 lượt nông dân ở các xã, thị trấn tham gia. Trong đó, có 07 lớp tập huấn theo nhu cầu cho 307 lượt hộ nông dân: đồng thời tập huấn cho nông dân xã Nam Ka về kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê, thực hành “Kỹ thuật ghép chồi trên cây trồng”; tổ chức tập huấn về kỹ thuật phòng trừ sâu keo trên cây ngô cho nông dân xã Đăk Liêng; tập huấn về kỹ thuật thực hành ủ rơm bằng urê làm thức ăn cho đàn gia súc, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê, trồng và chăm sóc lúa cho nông dân xã Bông Krang và tập huấn về kỹ thuật thực hành ủ rơm bằng urê làm thức ăn cho đàn gia súc cho nông dân xã Buôn Tría …

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất những giải pháp cụ thể, sát với tình hình địa phương để hoàn thành nhiệm vụ khuyến nông 6 tháng cuối năm 2020. Tập trung vào một số nhiệm vụ là tiếp tục triển khai và theo dõi các mô hình vụ hè thu 2020; tăng cường tập huấn theo nhu cầu cho nông dân về cây trồng, vật nuôi; đánh giá nhân rộng các mô hình,…./.

Vy thủy