Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông xuân, sơ kết vụ mùa, công tác bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm 2020

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoãn – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghi UBND huyện cho biết: vụ đông xuân 2019 – 2020, trên địa bàn huyện gieo trồng được 6.735 ha cây trồng các loại, tăng 171,5 ha so với vụ đông xuân 2018 – 2019, đạt 105,9% kế hoạch giao,  nắng nóng kéo dài đã làm cho 88,11 ha lúa ở các xã Bông krang, Đăk Nuê, Đăk Phơi bị khô hạn làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa ở những diện tích này. Tuy nhiên vụ đông xuân năm 2019 – 2020 cho thu hoạch tương đối cao, năng suất ước đạt 77,3 tạ/ha, năng suất ngô lai đạt 65,9 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha so với kế hoạch; tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 42.782 tấn, tăng so với kế hoạch 2.986 tấn, trong đó sản lượng thóc 39.891 tấn, ngô 2.891 tấn. Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản  06 tháng đầu năm ước đạt 1.100 tấn, đạt 46,8% kế hoạch.

Hiện nay các xã, thị tấn trên địa bàn huyện cơ bản triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2020 và vụ thu đông 2020 theo đúng kế hoạch đề ra, tính đến ngày 03/7/2020 toàn huyện đã gieo trồng được 12.651 ha cây trồng các loại, đạt 99,2% kế hoạch.

Theo kế hoạch, vụ Thu đông 2020, huyện phấn đấu đưa vào gieo trồng với tổng diện tích 1.823 ha cây trồng, trong đó lúa nước 881 ha, năng suất lúa đạt 45,9 tạ/ ha; ngô lai 714 ha, năng suất 53,4 tạ/ha; còn lại là các cây trồng màu khác…

Trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 06 tháng đầu năm 2020:
các đơn vị chủ rừng đã tổ chức ký cam kết với hộ gia đình thực hiện bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy được 1000 bản cam kết; kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng 04/11 đơn vị… Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 06 tháng qua, do nắng nóng kéo dà, trên địa bàn huyện đã xảy ra 01 vụ cháy rừng, với diện tích 5,07 ha (rừng trồng Keo 2,18 ha; rừng tự nhiên 2,89 ha) vụ cháy lướt dưới tán rừng, ảnh hưởng không lớn đến cây rừng, hiện cây rừng đã phục hồi trở lại…

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp trong sản xuất Nông – Lâm nghiệp 06 tháng cuối năm 2020./.

Vy Thủy