Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cấp phát 1700 cây mít thái cho bà con xã Đăk Nuê

Sáng 24/6 tại UBND xã Đăk Nuê. Đại diện phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện  đã cấp phát 1700 cây Mít Thái cho 340 hộ đồng bào nghèo 3 buôn, xã Đăk Nuê gồm: buôn Dhăm 1, buôn Mih và buôn Triêk với mỗi hộ 5 cây mít giống. Kinh phí mua cây giống được trích từ nguồn sự nghiệp phát triển kinh tế năm 2021 được phân bổ cho phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tại buổi tặng cây chủ tịch UBND xã  đã khái quát một số đặc tính của cây, lợi nhuận mà cây Mít Thái mang lại, hướng dẫn kỹ cho bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây. Đồng thời nhắc nhở bà con quan tâm, chăm sóc, rào cây cẩn thận, không để gia súc gia cầm vật nuôi phá hoại , để giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, sớm cho thu hoạch. Để từng bước thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo tinh thần Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện. Xã Đăk Nuê đã xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đề từng bước tạo ra sản phẩm, hàng hoá có giá trị kinh tế cao nhằm tăng nguồn thu nhập cho người dân trồng trọt và chăn nuôi để phát triển kinh tế vươn lên xoá đói giảm nghèo.

Theo lãnh đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết, phòng đang tham mưu cho UBND huyện sẽ trích nguồn ngân sách từ sự nghiệp phát triển kinh tế năm 2021 khoảng 170 triệu đồng để mua giống mít thái siêu trái hỗ trợ cho các hộ đồng bào thuộc diện nghèo ở các xã trên địa bàn huyện với dự kiến số lượng khoảng 6.400 cây mít giống cấp cho khoảng 1.280 hộ để giúp bà con chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế trên vùng đất phù hợp.

Xuân Tiệp – Văn Hoan