Xã Buôn Triết hoàn thành sản xuất lúa Hè thu

Theo kế hoạch năm nay xã Buôn Triết gieo trồng 2.106ha lúa nước tăng 106ha so với cùng kỳ năm trước. Đến thời điểm hiện tại bà con toàn xã đã xuống giống toàn bộ diện tích theo kế hoạch, các giống lúa người dân sử dụng cho vụ sản xuất hè thu chủ yếu là các giống lúa ngắn ngày như OM18, OM5451.

Năm nay gặp thời tiết khá thuận lợi với sự ra đồng thường xuyên chăm sóc cẩn thận của bà con, các cánh đồng của nông trường 8/4, thôn Mê Linh I,II, thôn Đoàn Kết I,II được bà con xuống giống sớm lúa đã xanh tốt. Còn ở các buôn Jatu, buôn Lách Rung, buôn Ung Rung bà con gieo sạ muộn hơn cây lúa mới pháp triển 3 tới 4 lá tại thời điểm này bà con đã tập trung ra đồng chăm sóc dặm tỉa. Với sự ủng hộ của thời tiết bà con mong rằng cây lúa sớm phát triển tốt sớm cho thu hoạch tránh được các đợt lũ khi mùa mưa lớn ập tới.

Văn Thắng