Đồng chí chủ tịch UBND huyện và phòng TNMT huyện hỗ trợ cây giống mít thái cho người dân buôn Pai Pi xã Đăk Nuê

Thực hiện NQ số 05 của BCH Đảng bộ huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn huyện, chiều ngày 23/06/2021 tại nhà văn hóa cộng đồng buôn Pai Pi, xã Đăk Nuê, đồng chí Nay Y Phú, phó bí thư- chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo phòng Tài nguyên môi trường (TNMT) phối hợp với chính quyền, BTQ Buôn tổ chức hỗ trợ 860 cây giống mít thái cho cho 86 hộ dân buôn Pai Pi xã Đăk Nuê. Trong đó đồng chí Nay Y Phú, phó bí thư- chủ tịch UBND huyện hỗ trợ 430 cây từ nguồn kính phí của cá nhân, phòng TNMT hỗ trợ 430 cây. Trung bình mỗi hộ dân được nhận 10 cây mít giống. Được biết, buôn Pai Pi là đơn vị kết nghĩa với Phòng TNMT huyện, đây là một trong những buôn khó khăn của xã Đăk Nuê. Để phần nào giúp đỡ cho bà con, đồng chí Nay Y Phú, cùng với phòng TNMT đã huy động nhiều nguồn kinh phí để mua giống cây mít thái hỗ trợ cho bà con trồng nhằm từng bước cải thiện đời sống của người dân nơi đây. Tại buổi lễ hỗ trợ cây giống đồng chí chủ tịch UBND huyện đã hướng dẫn cho bà con nhân dân nắm bắt được quy trình trồng và chăm sóc để cây mít sinh trưởng và phát triển tốt sớm cho ra quả.

Việc trao tặng cây giống cho người dân là hoạt động ý nghĩa của cá nhân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện và đơn vị kết nghĩa nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cho người dân địa phương ở buôn Pai Pi đang còn nhiều khó khăn thay đổi nhận thức mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đất đai ở địa phương  vừa tăng thu nhập trên 01 diện tích vừa góp phần phủ xanh đất trống đồ núi trọc.

Xuân Thái