Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện thăm, tặng quà trung thu tại xã Buôn triết

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội đối với trẻ em. Đặc biệt hơn đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, để góp phần mang đến cho các em một cái tết trung thu thêm ý nghĩa.

Với ý nghĩ đó ngày 29/9/2020, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đã phối với chính quyền địa phương trên xã Buôn Triết tổ chức đến thăm, tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn Buôn Triết nhân dịp tết trung thu 2020.

Tại đây Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đã đến thăm và tặng 22 suất quà, mỗi suất là 100 ngàn đồng tiền mặt, cho 22 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật của xã, số tiền trên được trích từ quỹ bão trợ trẻ em của huyện.

Vy thủy