Phòng GD&ĐT huyện kêu gọi ủng hộ đồng bào miền trung ruột thịt bị thiệt hại do mưa lũ gây ra

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBMTTQVN huyện về việc quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt vừa qua tại cuộc họp giao ban đình kỳ tháng với hiệu trưởng 43 đơn vị trường học gồm THCS, TH và mẫu giáo trên địa bàn huyện, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách ”, của dân tộc ta. Tại buổi lễ lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện cùng toàn thể CBCNV của phòng và hiệu trưởng các đơn vị trường học ủng hộ đồng bào miền Trung được 4,6 triệu đồng. Cùng với đó được biết trong thời gian qua các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các đơn vị  trường học trong huyện cũng đã quyên góp tiền, vật chất ủng hộ đồng bào miên trung bị lũ lụt.

Xuân Thái