Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 29/10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng xã hội học tập huyện tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 “. Tới dự có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; đại diện ban ngành liên quan của huyện và các xã, thị trấn.

5 năm qua, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản “đẩy mạnh phong trào học tâp suốt đời” phù hợp với thực tiễn địa phương; tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của phong trào đến từng gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, đã nhận được sự đồng thuận của xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, ước tính trên địa bàn có 7.608 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập (đạt tỷ lệ 42,65%); 55 dòng họ học tập (ước đạt đạt trên 30%), 91 thôn, buôn, TDP được công nhận cộng đồng học tập(đạt 61,49%); tổng số đơn vị đạt cộng đồng học tập là 57 đơn vị, chiếm tỷ lệ 98%. Chất lượng phổ cập giáo dục ở các địa phương ngày càng được nâng cao, cụ thể về xóa mù chữ  toàn huyện duy trì đạt mức độ 1, trong đó có 5/11 xã duy trì chuẩn mức độ 1; 6/11 xã đạt chuẩn mức độ 2. Phổ cập giáo dục Tiểu học toàn huyện đạt chuẩn mức độ 2, trong đó có 8/11 xã đạt chuẩn mức độ 2 và có 3/11 xã đạt chuẩn mức độ 3. Phổ cập giáo dục THCS huyện đạt mức độ 1. Có 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi …

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Ngọc Đào – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh và Bà H’ Bình Rơ Yam – UVBTV Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện biểu dương những kết quả đạt được của huyện Lăk trong 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đây các đồng chí đề nghị thời gian tới huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với công tác xây dựng xã hội học tập; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về “xây dựng xã hội học tập”; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM…

Nhân dịp này, UBND huyện đã  biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2015 – 2020./.

Vy thủy