Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh phấn đấu cùng với địa phương trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua cùng với sự quan tâm đầu tư của UBND huyện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để phấn đấu xây dựng xã Buôn Tría đạt nông thôn mới đầu tiên của huyện trong năm 2020 này. Trường THCS  Nguyễn Đức Cảnh đã có nhiều nỗ lực, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; quan tâm đến công tác bồi dưỡng giáo viên… Kết quả, chất lượng giáo dục của nhà trường đã từng bước được nâng lên. Hiện nay, trường có có 223 học sinh, với 08 lớp, các phòng học, phòng bộ môn, trang thiết bị bảo đảm phục vụ tốt cho các hoạt động dạy học.

Trường có tổng số 25 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó có 17 giáo viên trực tiếp đứng lớp, có 100% số giáo viên có trình độ đạt chuẩn, hơn 73% có trình độ trên chuẩn.  5 năm học gần đây, tỷ lệ học sinh đạt học lực khá – giỏi của trường chiếm trên 35%; hạnh kiểm khá – tốt đạt trên 80%; hàng năm có 95% trở lên học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS; tỷ lệ học sinh bỏ học chiếm dưới 1%. Tháng 5/2020 trường THCS Nguyễn Đức cảnh được công nhận trường đạt chuẩn mức độ 1.

Qua đánh giá kết quả các tiêu chí hiện xã Buôn Tría đã đạt tiêu chí số 05 và tiêu chí số 14 về giáo dục. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các trường, chất lượng giáo dục trên địa bàn xã Buôn Tría không ngừng được nâng lên, Góp phần cùng với địa phương đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020 này./.

Vy Thủy