Nông dân xã Đăk nuê nhọc nhằn thu hoạch vụ lúa Hè thu năm 2020

Trong thời gian này, nhiều hộ dân ở xã Đắk Nuê, đang tranh thủ những ngày không mưa để thu hoạch các cánh đồng lúa bị đổ ngã do mưa lớn đêm ngày 16/8/2020 gây ra.

Theo kế hoạch gieo trồng của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lắk, vụ lúa nước hè thu năm 2020 Xã Đắk Nuê gieo trồng 450 ha, đạt 100% KH của huyện giao. Tuy nhiên do đợt mưa lớn vừa qua tại xã Đắk Nuê đã làm hơn 40 ha diện tích lúa bị ngập lụt làm ảnh lớn đến năng suất lúa. Tập trung tại các vùng trũng ở Thôn Yên Thành 1,  thôn Yên Thành 2, buôn Dhăm 1, buôn Dhăm 2, buôn Kate … Tại các diện tích lúa đã cho thu hoạch người dân đang nhọc nhằn vớt vát số lúa còn lại sau trận lụt vừa qua, để thu hoạch được các diện tích lúa bị đổ ngã này người dân phải huy động nhiều nhân công.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thảo năm nay thực hiện trồng thí điểm mô hình giống lúa ST24 tại diện tích ruộng hơn 2 sào tại thôn Yên Thành 2, lúa đang trong giai đoạn trổ bông làm đòng thì bị ngập lụt, gây ảnh hưởng nặng nề đến năng suất lúa.

Thêm vào đó do thời tiết mưa kéo dài liên tục nên đường giao thông nội đồng tại thôn Yên Thành 1 bị hư hỏng; do mặt đường thấp lại nằm ngay sát con suối Đắk Nuê  nên chỉ cần một trận mưa là nước từ suối tràn qua đường gây sạt lở đường, trôi hoa màu của người dân.

Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tại gây ra, người dân cũng thường xuyên thăm đồng, bám sát theo dõi tình hình thời tiết, khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa đã chín theo phương châm lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó. Hiện tại, tại các chân ruộng cao bà con trên địa bàn xã đang nhanh chóng thu hoạch toàn bộ diện tích lúa vụ hè thu đã chín, nhiều hộ dân đang tiến hành cày bừa, làm đất để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo.

H Yur Je