Nông dân xã Buôn Triết tập trung chăm sóc vụ lúa Đông Xuân 2020 – 2021

Tính đến ngày 22/2/ 2021, xã Buôn Triết đã gieo trồng 2.293ha  các cây vụ đông xuân, đạt 100,2% kế hoạch, trong đó lúa nước  2.096 ha đạt 96% kế hoạch, đến thời điểm này cây lúa đang phát triển tốt, bà con nông dân đang tập trung ra đồng dọn cỏ, chăm sóc và bón thúc cho lúa.

Vụ lúa đông xuân năm nay, bà con nông dân xã Buôn Triết lựa chọn đưa vào sản xuất một số giống lúa lai mới có chất lượng nằm trong cơ cấu giống của huyện RVT, Đài thơm 8, ST24, Hương Châu 6 … Đây là những giống lúa cho năng suất cao, ít sâu bệnh, hạt gạo dẻo thơm nên được người tiêu dùng ưa thích. Ngay từ đầu vụ, UBND xã đã triển khai kế hoạch sản xuất đến từng thôn, buôn trong đó thông tin cụ thể về dự báo tình hình thời tiết, thời vụ sản xuất, hướng dẫn cơ cấu giống, kỹ thuật bón phân, chăm sóc lúa cho người dân, đặc biệt yêu cầu người dân diệt chuột ngay từ đầu vụ, tập trung vào các loại giống đã được sử dụng thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương trong xã và chống được sâu bệnh. Nhờ đó, tình hình sâu bệnh, chuột phá hoại, ốc bươu vàng được hạn chế đáng kể. cánh đồng mẫu lớn 8/4, các trà lúa xanh mơn mởn, nhiều nông dân chia sẻ, vụ này thời tiết thuận lợi cho lúa phát triển tốt, phần lớn các diện tích lúa đều đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Nhờ thời tiết thuận lợi năm nay ít sâu bệnh hơn năm trước, thời điểm này thời tiết nắng ấm, sản xuất thuận lợi nhưng bắt đầu xuất hiện các loại  sâu bệnh, bà con đang tập trung phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại trước khi bón thúc. Đối với một số diện tích xuất hiện chuột, nông dân đã tiến hành  diệt bằng nhiều biện pháp, trong đó chú ý một số biện pháp thủ công như đào bắt và dùng bả sinh học….

Vy thuỷ