Nông dân xã Buôn tría tích cực chăm sóc lúa vụ hè thu năm 2020

Sau khi kết thúc đại hội Đảng bộ xã thành công, bà con nông dân xã Buôn Tría lại vui mừng, phấn khởi tích cực ra đồng lao động sản xuất. Trên khắp các cánh đồng, Bà con nông dân đang hăng hái, tích cực chăm sóc lúa hè thu.

Theo kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2020, Toàn xã đã gieo sạ được 920 ha, đạt 100% KH huyện giao. Các giống lúa sản xuất vụ hè thu này chủ yếu là 5451, Đài thơm tám… đây là những giống lúa cho năng suất, chất lượng cao, dễ chăm sóc được thị trường ưa chuộng. Hiện nay, cây Lúa trong giai đoạn đẻ nhánh nên người dân đang tiến hành dặm lúa, bón phân, làm cỏ, kiểm tra đồng phát hiện sâu bệnh để phun thuốc kịp thời. Tại một số diện tích lúa gieo sạ giống lúa Đài thơm tám có xuất hiện bệnh đạo ôn đã được người dân kịp thời phát hiện, phòng trừ bệnh hại.

Để vụ lúa hè thu trên địa bàn xã trong thời gian tới cho năng xuất cao, người dân cần thường xuyên thăm đồng ruộng kịp thời phòng trừ sâu bệnh hại, cỏ dại; theo dõi tình hình thời tiết để chủ động trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai mùa mưa lũ vào cuối vụ.

 H Yur Je