Nông dân thị trấn Liên sơn tích cực sử dụng giống lúa năng suất chất lượng cao

Đến nay vụ lúa  Hè thu năm 2020, Thị trấn Liên Sơn đã gieo sạ được 160 ha lúa nước, đạt 100% KH huyện giao. Tại các vùng trũng trên địa bàn thị trấn như ở Buôn Jun, Buôn Lê bà con cũng đã tiến hành gieo sạ sớm từ đầu tháng 4, để tránh lụt vào cuối vụ, đến nay lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng. Tại các chân ruộng cao như ở Buôn Dơng Kriêng hiện nay lúa cũng đang phát triển tốt, lúa đang đẻ nhánh bà con tích cực bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại, tiến hành dặm lúa. Tuy nhiên, tại một số chân ruộng ở buôn Dơng Kriêng, TDP 3 có ốc bươu vàng hại lúa đã được người dân phòng trừ kịp thời. Mặc dù không phải là vùng chuyên trồng lúa nước của huyện nhưng người dân thị trấn Liên Sơn không chỉ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, còn tích cực thử nghiệm trồng các mô hình giống lúa thuần cho năng xuất chất lượng cao.

Vụ hè thu năm nay có tới hơn 80% nông dân trên địa bàn thị trấn sử dụng các giống lúa như Đài Thơm Tám, RVT … Đây đều là những giống lúa đã được thử nghiệm thành công trên địa bàn cho năng xuất, chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng.

H Yur Je