Các diện tích lúa hè thu 2020 ở xã Buôn triết đang trong thời kỳ đẻ nhánh, phát triển tốt

Hòa cùng niềm vui được mùa lúa vụ Đông – Xuân 2019 – 2020, với năng suất bình quân đạt 8,2 tấn/ha, khoảng trung tuần tháng 6, nông dân trên địa bàn toàn xã Buôn Triết đã tập trung xuống giống dứt điểm vụ lúa Hè thu 2020, với tổng diện tích 2030 ha, đạt 101,5% kế hoạch. Hiện cây lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, nông dân tích cực ra đồng chăm sóc để có vụ mùa bội thu….

Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản cho bà con nhân dân, UBND xã đã phối hợp với đơn vị thi công tập trung giải quyết  một số vướng mắc nhằm đảm bảo cho việc thi công tuyến đường giao thông từ trung tâm UBND xã vào thôn Kiến Xương và tuyến đường từ đập Buôn Triết qua cánh đồng 8/4 do BQL Dự án tỉnh Đăk Lăk và Sở nông nghiệp làm chủ đầu tư hoàn thành đúng kế hoạch; cùng với đó là huy động nhân dân tu sửa các tuyến đường nội đồng;  chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn chế dịch hại có khả năng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa… Nhờ công tác phòng ngừa ngay từ đầu vụ nên sâu, bệnh gây hại ít; các trà lúa phát triển tốt.

Để bảo đảm vụ lúa Hè thu 2020 thắng lợi, UBND xã  tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với trạm khuyến nông , phòng NN – PTNT huyện tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân về kỹ thuật canh tác, các biện pháp phòng, trị các loài dịch hại; chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tích cực thăm đồng ruộng nhằm kịp thời phát hiện sâu, bệnh gây hại và có biện pháp phòng ngừa kịp thời, hiệu quả./.

Vy Thủy