Nông dân toàn huyện tập trung thu hoạch lúa Đông Xuân 2020- 2021

Vụ đông xuân 2020-2021, bà con nông dân trên địa bàn huyện gieo trồng   hơn 6.700 ha cây trồng các loại, trong đó có hơn 5.300 ha lúa nước với các giống chất lượng cao, như: Đài thơm 8, RVT, ST24, Hương Châu 6… Để bảo đảm vụ mùa thắng lợi, ngay từ đầu vụ, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường thông tin về cơ cấu, lịch thời vụ gieo cấy đến bà con nông dân.

Đồng thời, các địa phương tập trung sửa chữa, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, áp dụng tưới luân phiên, tiết kiệm nước, dự trữ nguồn nước ở các hồ đập, cung cấp nước tưới hết diện tích lúa; tăng cường theo dõi đồng ruộng để phòng trừ sâu bệnh. Sau mùa vụ chăm sóc,  đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được trên 4.200 ha lúa nước, đạt 78,85% tổng diện tích,  năng suất lúa trung bình toàn huyện ước đạt 72,4 tạ/ha . Hiện toàn huyện có 02 xã là EaRbin và Nam Ka, nông dân đã hoàn thành thu hoạch 100% diện tích lúa đông xuân, các diện tích còn lại đang được bà con nông dân các tập trung thu hoạch. Hiện nay tại một số diện tích đã thu hoạch song lúa đông xuân, bà con nông dân đang tích cực ra đồng cày bừa, xử lý đất để chuẩn bị sản xuất vụ hè thu cho kịp thời vụ.

Cùng với vận động bà con thu hoạch nhanh, kịp thời các trà lúa đông xuân tránh rủi ro về lũ sớm đầu mùa mưa , huyện chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ hè-thu, chủ động phối hợp với các đơn vị kiểm tra tu sửa, gia cố lại hệ thống kếnh mương thuỷ lợi để đảm bảo đầy đủ nguồn nước phục sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp để cung cấp giống chất lượng, phân bón cho nhân dân trước khi bước vào sản xuất vụ mới.

Vy Thuỷ