Kế hoạch sản xuất vụ lúa hè thu trên toàn huyện

Trước các yếu tố thời tiết, đặc biệt là mùa mưa sắp tới để tổ chức sản xuất vụ lúa Hè Thu 2021 đạt kết quả tốt, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lăk xây dựng kế hoạch sản xuất lúa vụ Hè Thu 2021, cụ thể như sau:

Theo kế hoạch diện tích vụ hè thu toàn huyện là 7.528 ha, sản lượng dự kiến 48.856 tấn, tập trung nhiều ở các xã: Buôn Triết 2.106ha, Đăk Liêng 950ha, Buôn Tría 920ha, Yang Tao 800ha, Bông Krang 600ha. Đến thời điểm hiện tại bà con đã xuống đồng tiến hành làm đất gieo sạ, theo khuyến cáo của ngành chuyên môn; bà con nên chủ động xuống giống sớm ở những vùng thấp trũng để hạn chế ngập úng khi gặp mưa lớn, sử dụng các giống lúa cao sản kháng sâu, bệnh hại, phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng sản xuất. Giống lúa phải được xác nhận của các ngành chuyên môn và xử lý giống trước khi gieo để hạn chế tối đa sự xâm nhập của các loại dịch hại. Theo đó, kỹ thuật canh tác cũng hết sức quan trọng, từ khâu làm đất cày vùi các tàn dư của vụ đông xuân vừa qua. Căn cứ vào thời vụ gieo trồng và thời gian sinh trưởng của từng giống lúa, để xuống giống đúng thời hạn, né tránh các đợt dịch hại có thể phát sinh vào các giai đoạn xung yếu của cây. Trước khi gieo sạ, ruộng phải được làm sạch cỏ, phay đất nhuyễn bùn, san phẳng mặt ruộng và tháo nước để vừa đủ ẩm cho cây lúa nảy mầm, sinh trưởng tốt. Bón đủ và cân đối các chất dinh dưỡng (đạm, lân, kali các trung, vi lượng) để cây lúa hấp thu tốt các chất cần thiết theo nhu cầu sinh lý của từng giai đoạn.

Văn Thắng