Phỏng vấn nhanh kết quả bầu cử địa biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại một số đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện

Phóng viên dẫn hiện trường: Thưa quý vị và các bạn! ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, cử tri huyện Lăk hăng hái cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; theo đánh giá của UBBC huyện, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Ngày hôm nay Phóng viên Đài huyện có cuộc phỏng vấn nhanh về kết qủa bầu cử tại một số đơn vị bầu cử của huyện:

Ông: Daly  Kră jen – Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBBC xã Bông Rang

Trong ngày bầu cử không khí trên đại bàn huyện rất sôi nổi, cử tri vui mừng, phấn khởi đi bầu cử song vẫn luôn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Sau lễ khai mạc đến 8h sáng tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn xã chúng tôi đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu đúng theo luật định, trong nhiệm kỳ này các đại biểu HĐND từ Trung ương đến địa phương trúng cử đều đạt số phiếu cao trên 95%. Đảng bộ và nhân dân xã Bông Krang luôn kỳ vọng và tin tưởng rằng, những người trúng cử đợt này sẽ đem hết nhiệt huyết, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để phụng sự nhân dân, xứng đáng là cơ quan quyền lực đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân, để đời sống của người dân ngày một được khởi sắc hơn…..

Ông Trần Xuân Thành – Chủ tịch UBND – Phó chủ tịch UBBC xã Đăk Nuê

Trong cuộc bầu cử QH khoá XV và HĐND các cấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác bầu cử vì đây là nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Xã Đăk Nuê có 3.308 cử tri bầu cử tại 10 khu vực bỏ phiếu và đúng 11h15 toàn bộ cử tri của xã đã bỏ phiếu xong với cơ cấu nhân sự từ trung ương đến địa phương theo như đề án xây dựng có số phiếu đạt rất cao từ 89% trở lên, đây là điều đáng mừng và đó là sự thành công trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo trong công tác bầu cử của xã nhà. Qua cuộc bầu cử này các đại biểu đã được dân bầu rất là tin tưởng từ đó tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức trách của mình để chăm lo đời sống cũng như tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, từng bước giúp người dân soá đói giảm nghèo

Trong qua trình diễn ra bầu cử UBND xã, UBBC xã đã chi đạo cho ban phòng chống dịch của xã thực hiện các phương án phòng chống dịch tại khu vực bầu cử đảm bảo đúng các quy trình phòng chống dịch của Bộ Y tế, của tỉnh, huyện về công tác phòng chống dịch, về tình hình ANCT trong quá trình bầu cử xã đã triển khai tăng cường tuần tra kiểm soát, thành lập các tổ an minh tại các khu bỏ phiếu từ trước, trong và sau bầu cử nên rất đảm bảo an toàn.

Ông Hoàng Quang Biển. Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB Bầu cử xã Buôn Tría

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, HĐND xã Buôn tría đã triển khai đến các tổ bầu cử rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các điểm, khu vực bỏ phiếu; Tính đến 14h30 ngày 22/05 xã đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, các tổ an ninh đã tập trung rà soát kiểm tra tại các điểm bầu cử để đàm bảo an ninh trật tự, đồng thời phối hợp với trạm y tế xã bố trí đầy đủ dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, nước rửa tay, thực hiện phun khử trùng tại tất cả các điểm bỏ phiếu đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19. Vào ngày 23/5 ngày hội lớn toàn dân, tất cả 2529 cử tri trên địa bàn xã đã nô nức, phấn khởi đi bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu đảm bảo công tác phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của bộ y tế. Đến 9h51phút xã Buôn Tría đã hoàn thành 100% việc bỏ phiếu. Qua kết quả kiểm phiếu xã đã cơ bản hoàn thành tốt, kết quả bầu đúng số lượng và chất lượng. Xã đã bầu được 21 đại biểu cấp xã tỉ lệ đạt cao nhất là 97,3% thấp nhất là 52,94%. Cấp huyện bầu được 3 đại biểu với tỉ lệ phiếu bầu trên 74%. Cấp tỉnh bầu được 3 đại biểu với tỉ lệ phiếu bầu trên 90%. Đại biểu quốc hội bầu được 3 đại biểu với tỉ lệ phiếu bầu trên 82%.

Vy Thủy – Xuân Thái – Văn Hoan