Những nổ lực trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại huyện Lắk

Để phát triển đối tượng tham gia BHXH (Bảo hiểm xã hội), BHYT (Bảo hiểm y tế), năm 2022 BHXH huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chính quyền các xã, thị trấn tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đại diện cơ quan BHXH với người dân để cung cấp những thông tin rõ ràng, cụ thể, minh bạch giúp người dân hiểu rõ chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là trách nhiệm, quyền lợi trong việc tham gia BHXH, BHYT từ đó tự nguyện và nhiệt tình tham gia.

Hiện nay, ngoài những đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí mua Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện còn tập trung truyên truyền vận động những đối tượng khác tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện. Năm 2022 BHXH huyện đã thu được gần 32 tỉ đồng từ BHXH, BHYT. Trong đó, thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 1,2 tỷ đồng, Bảo hiểm y tế tự nguyện đạt hơn 750 triệu đồng. Ông Vũ Văn Hải – Giám Đốc Bảo hiểm xã hội huyện cho biết.

Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện đã kịp thời giải quyết những thắc măc của người dân liên quan đến các chế độ, chính sách khi tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Ông Vũ Văn Hải – Giám Đốc Bảo hiểm xã hội huyện cho biết thêm.

Với phương châm “ lấy người dân làm trung tâm phục vụ” cơ quan BHXH huyện đã nỗ lực thực hiện việc cấp bảo hiểm y tế cho người dân theo hướng công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo nhanh gọn, giảm phiền hà, giúp giảm thời gian đi lại, chi phí của người dân khi đến giao dịch. Tính riêng trong năm 2022, Bảo hiểm xã hội huyện đã cấp mới 449 thẻ BHYT và cấp lại 4763 BHYT cho người dân.  Em H Doanh Tơr – Buôn Tlông, xã Đắk Phơi cho biết.

Trong thời gian tới, BHXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành, các tổ chức đoàn thể-xã hội ở địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền một cách dễ tiếp cận, dễ hiểu, để cho mọi người dân đều có thể nắm bắt được thông tin và nâng hiểu biết, nhận thức về chính sách BHXH, BHYT tự nguyện, góp phần nâng cao tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tự nguyện. Từ đó đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính của người dân khi ốm đau, thực hiện tốt việc bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

 H Yur Je + Văn Thắng