Đảng ủy xã Nam Ka tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2022

Đảng ủy xã Nam Ka vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã năm 2022. Dự hội nghị có đoàn công tác của Huyện uỷ do đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, giám đốc Trung tâm Chính trị huyện làm trưởng đoàn và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Ka đã tập trung chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của cấp trên; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng quy chế làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt, hội họp. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, trung thành tuyệt đối Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động; phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cùng với đó, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát trong Đảng; công tác Dân vận. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, UBND, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. Kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với huyện có 3/5 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; 2/5 nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị để xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém, đoàn kết phát huy nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; phân công thực hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, đoàn kết, đảm bảo đúng quy trình, Đảng uỷ xã đã tiến hành biểu quyết đánh giá chất lượng, kết quả  đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2022. Kết quả 100% đại biểu có mặt tại hội nghị nhất trí biểu quyết tập thể BTV Đảng uỷ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 14/14 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Văn Thắng