Họp thành viên UBND huyện tháng 12 mở rộng năm 2022

Sáng ngày 15/12, UBND huyện tổ chức cuộc họp thành viên UBND huyện  (mở rộng) để thống nhất các nội dung trình thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khoá XII. Đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022; nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2022,  huyện Lăk đã thực hiện 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.709 tỷ đồng, đạt 100,33% kế hoạch, tăng tưởng kinh tế 7,51%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,3 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN ước đạt 324/320 tỷ đồng, doanh thu từ ngành thương mại và du lịch ước đạt 1.223 tỷ đồng; đầu tư xây dựng cơ bản và sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung và các chương trình mục tiêu đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,68%; tỷ lệ giảm nghèo ước giảm 3,5%; tạo việc làm cho 1.800 lao động nông thôn; triển khai trồng 230,5 ha rừng nguyên liệu, độ che phủ rừng đạt 63%; huyện đạt 134/190 tiêu chí nông thôn mới (tăng 8 tiêu chí so với năm 2022) …Văn hoá – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng – an ninh được đảm bảo giữ vững ổn định …

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, tồn tại trong năm 2022 để khắc phục trong thời gian tới như: khó khăn trong công tác giảm nghèo tại xã Đắk Liêng, thủ tục thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn chậm; một số địa phương chưa đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã và công tác thi tuyển công chức cấp xã chưa được triển khai kịp thời, việc thực hiện các sảm phẩm VietGap, Ocoop còn nhiều khó khăn; thiếu nguồn vắc xin tiêm cho trẻ trong đó thiếu vắc xin sởi- Rubela; vắc xin 5 trong 1(DPT);…

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua 05 dự thảo tờ trình và Nghị quyết quan trọng để trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khoá XII  xem xét gồm: Dự thảo tờ trình và Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo tờ trình và Nghị quyết về việc điều chỉnh Phương án phân bổ từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư năm 2022; Dự thảo tờ trình và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023; Dự thảo tờ trình và Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương; dự thảo tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời thống nhất sẽ có tờ trình gửi HĐND huyện xin ý kiến liên quan đến nội dung chưa thông qua dự thảo tờ trình và Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung đề án sắp sếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lắk giai đoạn 2018 -2021, định hướng đến năm 2025 tại kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện khoá XII.

H Yur Je