Những cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị ở huyện Lăk 

Tiếp nối việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại nhiều đơn vị, địa phương của huyện Lăk, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế – xã hội của huyện, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thời qian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn và xác định phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt. Bên cạnh đó xác định đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng ngành, từng lĩnh vực, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở “nói đi đôi với làm” để từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương;

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu đó là tập trung phát động phong trào thi đua yêu nước, lấy việc thực hiện Chỉ thị 05 làm tiêu chí, động lực để các cấp các ngánh, tập thể, cá nhân xây dựng chương trình hành động và định hướng phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Trên lĩnh vực kinh tế:  cùng với quản lý sử dụng  bảo đảm nguồn vốn nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống giao thông, thủy lợi đảm bảo thuận lợi và đáp ứng nhu cầu lao động sản xuất, kinh doanh; hoạt động tài chính, ngân hàng, công tác thu thuế luôn được cấp ủy, đơn vị quan tâm vừa thực hiện tiết kiệm chống lãng phí vừa đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập làm theo lời Bác. Qua 05 năm thực hiện ngành thuế đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện, hàng năm đều thu vượt mức dự toán HĐND tỉnh và huyện giao. Cụ thể: năm 2015 thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện được 10 tỷ 677 triệu đồng, đạt 102,5%; năm 2020 tổng  thu thuế, phí, lệ phí đạt  22 tỷ 619 triệu đồng, bằng 102,6 % dự toán tỉnh giao và tăng gấp 02 lần so với năm 2015. Đặc biệt năm nay đoàn chống thất thu thuế trên khâu lưu thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu phạt hành chính và hoá đơn đạt 670 triệu đồng, nguồn thu này những năm trước không có xây dựng kế hoạch thu… Lĩnh vực ngân hàng thực hiện hiệu quả, qua đó đã cho tạo điều kiện giúp người dân, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vay vốn phát triển kinh tế góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Trong đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Đến ngày 31/12/2020, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện có tổng dư nợ trên 376 tỷ 747 triệu đồng với 12 chương trình cho vay, tăng hơn 181tỷ 990 triệu đồng so với năm 2015. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả vay vốn, nguồn vốn đã giúp các hộ gia đình tạo được thu nhập ổn định, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, tỷ lệ nợ quá hạn đến cuối năm 2020 là  0,05%, giảm  0,02% so với năm 2015. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay đã  tạo điều kiện cho 1.828 lượt người vay. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, dư nợ cho vay tăng tưởng mạnh, trong 05 năm từ 2015 -2020 tổng dư nợ cho vay đạt 803 tỷ đồng, mức tăng so với đầu nhiệm lỳ là 383 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 20% trở lên. Bên cạnh đó, hiện ngân hàng đã thực hiện giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dụng tại 04 xã gồm Krông Nô, Nam Ka, EaRbin và xã Buôn Triết từ đó thu hẹp khoảng cách giữa trung tâm và vùng xa, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại và an toàn. Từ các nguồn vốn vay các hộ nông dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp kinh doanh buôn bán, dịch vụ ăn uống, cơ khí, xay xát đã đầu tư và vận dụng sáng tạo áp dụng công nghệ thông tin kết hợp với đức tính cần cù tích cực trong lao động, sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng và tham gia đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước  làm ăn có hiệu quả các hộ nông dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo và đóng góp nguồn thu cho ngân sách địa phương, điển hình như công ty TNHH XD Thuận Thành xã Đăk Liêng, hàng năm luôn chấp hành tốt việc nộp thuế theo quy định của Nhà nước; hay Hộ kinh doanh dịch vụ ăn – uống Trịnh Văn Hiến, Buôn Jun – TTLS; cửa hàng kinh doanh tạp hóa của hộ kinh doanh Vũ Thị Lý, TDP Hợp Thành, TTLS…

Các cấp chính quyền thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả của việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính. chống bệnh thành tích, hình thức; đồng thời phát huy dân chủ, chủ động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Ngành Công an có khẩu hiệu “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Với những cách làm hay, sáng tạo nêu trên, toàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân điển hình, có trách nhiệm, tận tụy với công việc, được nhân dân yêu mến trên tất cả các lĩnh vực, như: Chi bộ an ninh, Đảng bộ Công an huyện thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Điều lệnh, điều lệ của Công an nhân dân, quy định của đơn vị. Chi bộ cũng đã nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Đồng bào các dân tộc trong huyện xây dựng nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả như: “Nuôi heo đất tết kiệm” và thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới, …

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đã triển khai bằng hình thức cổ động trực quan như kẻ vẽ pa nô, treo áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức chiếu phim tư liệu được cho nhân dân các đại phương trong huyện. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đã xây dựng hàng trăm tin, bài, phóng sự phù hợp với địa phương, giành nhiều thời lượng đưa tin tuyên truyền gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên lĩnh vực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành, trên địa bàn dân cư, qua đó đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền thực hiện các nội dung đề ra kết hợp với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, với hơn 1.000 buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, hội nghị Nhân dân ở thôn, buôn để  triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đến nay, toàn huyện có 13.985/15.759 hộ được xếp loại gia đình văn hóa, có 94/124 thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, có 74/91 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

Các trường học trên địa bàn huyện đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các tiết ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ, trong giờ lên lớp, sinh hoạt đầu tuần với những nội dung như: tổ chức được 04 hội thi kể chuyện về Bác Hồ, 155 buổi sinh hoạt đầu tuần, triển khai 04 đợt thi đua học tập và rèn luyện…, qua các hoạt động đã được đông đảo học sinh, giáo viên hưởng ứng thực hiện.

Trong ngành giáo dục tiêu biểu có nhiều đơn vị trường học điển hình tiên tiến đi đầu trong thực hiện Chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: như Chi bộ trường tiểu học Lê Hồng Phong, 10 năm liền đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh, tập thể nhà trường 8 năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc và được UBND huyện tặng giấy khen. Cấp ủy chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo cán bộ, giáo viên và tập thể nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ trường THPT Lăk đều đăng ký nêu gương “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua thời gian triển khai thực hiện, nhà trường có 1 giáo viên vinh dự được Tỉnh ủy tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm học 2019 – 2020, học sinh xếp loại đạo đức khá, tốt chiếm 98%; học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi chiếm 52,98%; năm học 2020- 2021, có 10 em học sinh đạt các giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 13 giải olim pic cấp tỉnh trong đó 02 huy chương vàng; 03 huy chương bạc và 08 huy chương đồng; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia đạt; 99,87%, xếp thứ 10/58 trường THPT trong toàn tỉnh; học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng chiếm 76%. Nhà được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc 08 năm liền”; Chi bộ nhà trường 08 năm liền giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh”.

Trên lĩnh vực chung sức xây dựng nông thôn mới có nhiều tập thể cá nhân là hội viên CCB, Hội nông dân, Hội Phụ nữ, đoàn thanh niên xã Buôn Tría đã tích cực chung tay tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới bằng việc làm thiết thực như:  hiến đất, ngày công lao động, điển hình là chi bộ thôn Tân Giang, cá nhân Đảng viên Nguyễn Tôn Đẫm, CCB Phạm Hồng Thao  và nhiều tập thể, cá nhân khác.

Thế hệ trẻ Đoàn Thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyên tích cực hưởng ứngthực hiện phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, Xây dựng 35 nhật ký làm theo lời Bác, nuôi 150 heo đất để tạo nguồn kinh phí góp đá xây dựng Trường Sa, tổ chức hơn 250 hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp nhau phát triển kinh tế…, qua đó đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia hưởng ứng, tạo môi trường cho tuổi trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Thực hiện thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác, theo Kế hoạch số 50-KH/HU, ngày 14/5/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy, qua 05  năm triển khai đã tiết kiệm được tổng số tiền là : 2.010.701.500đ (Hai tỷ không trăm mười triệu bảy trăm lẻ một nghìn năm trăm đồng), trong đó đã chi hỗ trợ cho 53 trường hợp là những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo với số tiền là 853.440.000đ (Tám trăm năm mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). giúp đỡ những đối tượng khó khăn có thêm nguồn động lực, niềm tin để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Từ những phong trào thi đua và hoạt động thiết thực đó, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 04 hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân, qua đó đã khen thưởng 32 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các hội nghị sơ kết đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 Thực tiễn đã chỉ ra rằng, ở đâu, các cấp ủy, chính quyền vào cuộc một cách nghiêm túc, trách nhiệm thì việc thực hiện Chỉ thị 05 sẽ phát huy hiệu quả tích cực, cả về nhận thức, cách nghĩ, cách làm của cán bộ và nhân dân, góp phần xây dựng kinh tế – xã hội của địa phương ngày một phát triển. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác càng được quan tâm chú trọng, đẩy mạnh hơn nữa; tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo phong trào thiết thực, hiệu quả cụ thể, tích cực tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, trên mọi đời sống xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương huyện Lăk hướng tới ngày càng phát triển giàu và đẹp hơn.

Vy Thủy