Những cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong thực hiện chỉ thị 05 CT/TW Ở huyện Lăk

Tiếp nối việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại nhiều đơn vị, địa phương của huyện Lăk, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế – xã hội của huyện, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thời qian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn và xác định các nội dung đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng ngành, từng lĩnh vực, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở “nói đi đôi với làm”.

Trên lĩnh vực kinh tế cùng với quản lý sử dụng  bảo đảm nguồn vốn nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống giao thông, thủy lợi; hoạt động tài chính, ngân hàng, công tác thu thuế luôn được cấp ủy, đơn vị quan tâm vừa thực hiện tiết kiệm chống lãng phí vừa đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập làm theo lời Bác. Qua 04 năm thực hiện ngành thuế đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện, hàng năm đều thu vượt mức dự toán HĐND tỉnh và huyện giao. Cụ thể: năm 2015 thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện được 10 tỷ 677 triệu đồng, đạt 102,5%; năm 2016 thực hiện được 11 tỷ 725 triệu đồng, đạt 107,56%, năm 2017 thực hiện được 13 tỷ 420 triệu đồng, đạt 111,8%; năm 2018 thu 17 tỷ 568 triệu đồng, đạt 133,09% và năm 2019 thu được 21 tỷ 912 triệu đồng, đạt 136,95%. Lĩnh vực ngân hàng thực hiện hiệu quả, qua đó đã tạo điều kiện giúp người dân, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vay vốn phát triển kinh tế góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Trong đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Đến ngày 31/12/2019, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện có tổng dư nợ trên 346 tỷ 165 triệu đồng với 14 chương trình cho vay, tăng hơn 174tỷ 818 triệu đồng so với năm 2014. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả vay vốn, nguồn vốn đã giúp các hộ gia đình tạo được thu nhập ổn định, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, tỷ lệ nợ quá hạn đến cuối năm 2019 là 0,06%, giảm 0,34% so với năm 2014. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, dư nợ cho vay tăng trưởng mạnh, trong 05 năm từ 2015 -2020 tổng dư nợ cho vay đạt 803 tỷ đồng, mức tăng so với đầu nhiệm lỳ là 383 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 20% trở lên. Bên cạnh đó, hiện ngân hàng đã thực hiện giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dụng tại 04 xã gồm Krông Nô, Nam Ka, EaRbin và xã Buôn Triết từ đó thu hẹp khoảng cách giữa trung tâm và vùng xa, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại và an toàn cho người dân. Từ các nguồn vốn vay các hộ nông dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp kinh doanh buôn bán, dịch vụ ăn uống, cơ khí, xay xát đã đầu tư và vận dụng sáng tạo áp dụng công nghệ thông tin kết hợp với đức tính cần cù tích cực trong lao động, sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng và tham gia đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước  làm ăn có hiệu quả các hộ nông dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo và đóng góp nguồn thu cho ngân sách địa phương, điển hình như công ty TNHH XD Thuận Thành xã Đăk Liêng, hàng năm luôn chấp hành tốt việc nộp thuế theo quy định của Nhà nước, với mức thuế nộp và ngân sách nhà nước năm 2019 là 581triệu đồng và 06 tháng đầu năm 2020 là 1 tỷ 139 triệu đồng; hay Hộ kinh doanh dịch vụ ăn – uống Trịnh Văn Hiến, Buôn Jun – TTLS từ 2016 đến tháng 6/2020 đã nộp thuế trên 832 triệu đồng; cửa hàng kinh doanh tạp hóa của hộ kinh doanh Vũ Thị Lý, TDP Hợp Thành, TTLS đã nộp thuế hơn 300 triệu đồng…trong lĩnh vực hoạt động cứu trợ xã hội làm nhiều việc thiện giúp đỡ những người neo đơn,tàn tật, bệnh hiểm nghèo, hay nông dân sản xuất bị chịu ảnh hưởng thiên tai, giá cả thị trường bấp bênh, ảnh hưởng dịch covid 19 điển hình về tấm gương học tập làm theo lời Bác theo tinh thần Chỉ thị 03, 05 có doanh nhân kinh doanh vật liệu xây dựng Tùng – Ánh xã Đăk Liêng mà trực tiếp là bà Phan Thị Ngọc Ánh nhiều năm qua đã liên tục kêu gọi các nhà hảo tâm, mệnh thường quân cùng với bản thân chung tay góp tiền, vật chất hàng chục tỷ đồng để sẻ chia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời éo le để họ vượt qua sóng gió bão tấp cuộc đời.

Các cấp chính quyền thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả của việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính. chống bệnh thành tích, hình thức; đồng thời phát huy dân chủ, chủ động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Ngành Công an có khẩu hiệu “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đồng bào các dân tộc trong huyện xây dựng nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả như: “Nuôi heo đất tết kiệm” và thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới, …

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đã triển khai bằng hình thức cổ động trực quan như kẻ vẽ được 08 cụm pa nô, treo 50 tấm áp phích, 50 băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức chiếu phim tư liệu được 48 buổi. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đã xây dựng hàng trăm tin, bài, phóng sự phù hợp với địa phương, giành nhiều thời lượng đưa tin tuyên truyền 21 gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên lĩnh vực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành, trên địa bàn dân cư, qua đó đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền thực hiện các nội dung đề ra kết hợp với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, với hơn 1.000 buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, hội nghị Nhân dân ở thôn, buôn để  triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đến nay, toàn huyện có 13.985/15.759 hộ được xếp loại gia đình văn hóa, có 94/124 thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, có 74/91 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

Với những cách làm hay, sáng tạo nêu trên, toàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân điển hình, có trách nhiệm, tận tụy với công việc, được nhân dân yêu mến trên tất cả các lĩnh vực, như: Chi bộ an ninh, Đảng bộ Công an huyện thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Điều lệnh, điều lệ của Công an nhân dân, quy định của đơn vị. Chi bộ cũng đã nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Các trường học trên địa bàn huyện đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các tiết ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ, trong giờ lên lớp, sinh hoạt đầu tuần với những nội dung như: tổ chức được 04 hội thi kể chuyện về Bác Hồ, 155 buổi sinh hoạt đầu tuần, triển khai 04 đợt thi đua học tập và rèn luyện…, qua các hoạt động đã được đông đảo học sinh, giáo viên hưởng ứng thực hiện. Trong ngành giáo dục tiêu biểu có Chi bộ Trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Yang Tao, Chi bộ trường THPT Lăk là 02 điển hình tiên tiến đi đầu trong thực hiện Chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Chi bộ Trường tiểu học Lê Hồng Phong 10 năm liền đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh, tập thể nhà trường 8 năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc và được UBND huyện tặng giấy khen.

Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ trường THPT Lăk đều đăng ký nêu gương “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” , “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm học 2018 – 2019, học sinh xếp loại đạo đức khá, tốt chiếm 97,7%; học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi chiếm 49,5%; có 63 em học sinh đạt các giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia bằng 96%, xếp thứ 17/57 trường THPT trong toàn tỉnh; học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng chiếm 82,5%. Nhà trường được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” 07 năm liền; Chi bộ nhà trường 13 năm liền giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh”.

Trên lĩnh vực chung sức xây dựng nông thôn mới có Hội Cựu chiến binh xã Buôn Tría, điển hình là CCB Phạm Hồng Thao đã tự nguyện 2 lần hiến đất để làm đường giao thông nội đồng, số diện tích đất hiến là 250m2; vận động các hội viên tham gia hiến là 3.760m2 đất.

Thế hệ trẻ Đoàn Thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyên tích cực hưởng ứngthực hiện phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, xây dựng 31 nhật ký làm theo lời Bác, nuôi 124 heo đất tiết kiệm tiền mua đá xây dựng Trường Sa, tổ chức hơn 200 hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp nhau phát triển kinh tế.

Thực hiện thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác, theo Kế hoạch số 50-KH/HU, ngày 14/5/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy, qua hơn 4 năm triển khai đã tiết kiệm được tổng số tiền là 1.483.034.000đ, đã chi hỗ trợ cho 43 trường hợp với số tiền là 673.440.000đ. giúp đỡ những đối tượng khó khăn có thêm nguồn động lực, niềm tin để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Thực tiễn đã chỉ ra rằng, ở đâu, các cấp ủy, chính quyền vào cuộc một cách nghiêm túc, trách nhiệm thì việc thực hiện Chỉ thị 05 sẽ phát huy hiệu quả tích cực, cả về nhận thức, cách nghĩ, cách làm của cán bộ và nhân dân, góp phần xây dựng kinh tế – xã hội của địa phương ngày một phát triển. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác càng được quan tâm chú trọng, đẩy mạnh hơn nữa; tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo phong trào thiết thực, hiệu quả cụ thể, tích cực tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, trên mọi đời sống xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương huyện Lăk hướng tới ngày càng phát triển giàu và đẹp hơn.

Vy Thủy