Sở VHTT- DL khai giảng lớp truyền dạy đánh chiêng trẻ tại huyện Lăk

Nhằm trang bị kiến thức cơ bản nhận biết về chiêng, cầm chiêng, kỹ năng diễn tấu cồng chiêng cho các học viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số để kế thừa gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình qua đó có cơ hội, điều kiện tham gia các hội thi, hội diễn liên hoan, giao lưu văn hóa văn nghệ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Vừa qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Lăk  tổ chức Lễ khai giảng lớp truyền dạy đánh cồng chiêng trẻ năm 2020.

Trong thời gian 02 tháng, vào buổi tối tất cả các ngày trong tuần, 40 học viên từ 12 -18 tuổi tại buôn Cuô’r  Ták xã Yang Tao và buôn Lê , TTLS sẽ được các nghệ nhân truyền dạy một số kiến thức cơ bản về cồng chiêng và dạy diễn tấu các bài chiêng cơ bản như đón khách, cúng tổ tiên…

Lớp truyền dạy cồng chiêng là hoạt động thiết thực nhằm góp phần xây dựng thêm các đội cồng chiêng cho huyện Lăk, làm nền tảng để nhân rộng và gìn giữ vốn văn hóa truyền thống của dân tộc; nâng cao nhận thức cho các học viên về tầm quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên… Đồng thời, những người được truyền dạy sẽ tiếp tục truyền dạy lại cho người chưa biết, góp phần lan tỏa một cách bền vững văn hóa cồng chiêng trên địa bàn huyện, bảo tồn và trao truyền vốn văn hóa độc đáo của dân tộc đến các thế hệ trẻ./.

Vy Thủy