Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện thực hiện vượt chỉ tiêu phát triển Đảng viên

Nhờ làm tốt công tác củng cố, kiện toàn, xây dựng các tổ chức đảng, và phát triển Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần tăng  sức chiến đấu cho tổ chức Đảng. Nhờ đó, Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Lăk số lượng đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

 Đảng bộ huyện có 31 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; Huyện ủy, có 234 chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở, với tổng số; 3.020  đảng viên. tăng 682 đảng viên so với tháng 12 năm 2015 Trong đó: Đảng viên dự bị có 171 đảng viên, chiếm tỷ lệ 5,66%; đảng viên nữ có 982 đảng viên, chiếm tỷ lệ 32,52%; đảng viên là người Dân tộc thiểu số có 1.267 đảng viên, chiếm tỷ lệ 41,95%.. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch về công tác phát triển đảng viên cho nhiệm kỳ và hàng năm. Đồng thời, các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển Đảng cho các chi bộ trực thuộc. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách cơ sở, giúp cấp ủy địa phương chỉ đạo chi bộ trực thuộc phối hợp với các đoàn thể thôn, buôn phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng; nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở để tham mưu với Thường trực Huyện ủy nắm bắt chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, để phát triển đảng viên ở những chi bộ ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tại chỗ, Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ban Tổ chức phối  hợp với các Ban xây dựng Đảng thường xuyên hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở,  kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phát triển Đảng ở thôn, buôn, đơn vị  có ít đảng viên. Tham mưu với Thường trực Huyện ủy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện. Nhờ vậy, công tác phát triển Đảng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng đảng viên mới kết nạp. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả, công tác phát triển đảng viên ở huyện Lăk nhiệm kỳ qua  đã đạt được những kết quảddangs phấn khởi. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 910 đảng viên vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra bình quân mỗi năm trên 10%, phát triển 126, đạt 105%; năm 2016, phát triển 169, đạt 120,70%; năm 2017, phát triển 151, đạt 107,86%; năm 2018, phát triển 157, đạt 108,25%; năm 2019, phát triển 150, đạt 100%), năm 2020 kết nạp được 157/150 đảng viên, đạt 104,7% chỉ tiêu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Trong đó: Kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên là 17/15 đồng chí, đạt 113,3% kế hoạch Tỉnh ủy giao, đạt 85% kế hoạch Huyện ủy giao.

Cùng với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện còn chú trọng lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị, công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết phát triển KT-XH-QPAN bảo đảm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, đáp ứng với ý chí, nguyện vọng của nhân dân, trong nhiệm kỳ qua tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,04%, thu nhập bình quân 29,5 triệu đồng/ người/năm, thu ngân sách bình quân tăng hàng năm 15%, tổng đầu tư vốn phát triển toàn xã hội 5 năm qua: 2.760 tỷ đồng, lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế ngày càng được cải thiện về chất lượng, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm bình quân  5,2%/năm, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, QPAN được giữ vững ổn định,  nhờ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương năm 2020 đảng bộ huyện vinh dự được BTV tỉnh uỷ tặng các bằng khen về hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác phát triển Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, hưởng ứng và thực hiện tốt đợt phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 80 năm hình thành và phát triển đảng bộ tỉnh đăk lăk và nhiều chi bộ cơ sở, cá nhân đảng viên được tặng bằng khen 5 năm liền (2015-2020) và trong năm 2020…

Những thành tựu và thành tích mà đảng bộ huyện lăk cũng như các tập thể, cá nhân đạt được của nhiệm kỳ và trong năm 2020 sẽ là động lực, nguồn động viên để tiếp tục thực hiện thành công các Nghị quyết của Huyện uỷ đề ra./.

                                                                     XUÂN TIỆP- VY THUỶ