Người dân xã Bông Krang chủ động nguồn nước tưới cho vụ lúa Đông Xuân năm 2021

Vụ lúa Đông Xuân năm 2021, toàn xã Bông Krang gieo sạ được 210ha, đạt 100% KH huyện giao, tập trung chủ yếu tại Buôn Mă; Buôn Dar Ju; Buôn Ja. Do lo ngại về nguồn nước tưới nên vào vụ đông xuân này người dân chủ yếu sử dụng các giống lúa cũ như giống OM 5451; tròn dẻo; đài thơm tám để tái sản xuất. phần lớn diện tích sản xuất lúa vụ Đông Xuân đều được sản xuất tại các vùng trũng chủ động về nguồn nước tưới, gần đập thủy lợi, hồ chứa nước và trạm bơm. Tại xã Bông Krang hiện có 6 đập thủy lợi, 3 hồ chứa nước và 1 trạm bơm. Mực nước ở các đập thủy lợi, hồ chứa đều bảo đảm đủ nước tưới cho sản xuất vụ lúa Đông Xuân năm 2021 của bà con trên địa bàn xã.

Hiện nay,các diện tích lúa của bà con nông dân đang trong giai đoạn làm đòng  bên cạnh việc chăm sóc cho lúa, làm cỏ, bón phân, nhiều hộ nông trên địa bàn xã cũng chú trọng việc cung cấp nước cho cây lúa. Tại các chân ruộng cao nhiều hộ nông dân đang tích cực bơm nước vào ruộng để cung cấp đủ nước cho cây lúa phát triển, một số diện tích khác do bà con không chủ động tưới nước cho ruộng nên lúa bị khô héo. Tuy nhiên Chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và mực nước các đập thủy lợi, hồ chứa trên địa bàn, hướng dẫn nông dân tiếp tục chăn sóc diện tích đã sản xuất áp dụng các giải pháp tưới nước tiết kiệm, đặc biệt là tại các vùng chân ruộng cao, không đủ lượng nước tưới vào cuối vụ, tránh gây thiệt hại cho người nông dân.

H Yur Je + Văn Thắng