Hưởng ứng kêu gọi phát động của đồng chí Bí thư huyện uỷ, đã có 78 cá nhân và 5 tập thể ủng hộ tiền trồng hoa Ngũ Sắc bên ven Hồ Lăk

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 13/10/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huỵện Lắk khóa XV “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lằk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030” thì việc trồng hoa hai bên đường nội thị thị trấn Liên Sơn theo hình thức xã hội hóa giai đoạn 2020- 2025 là rất cần thiết. Sau khi nghị quyết ban hành phong trào hưởng ứng và ủng hộ vật chất, tinh thân theo hình thức xã hội hoá đã được nhiều cá nhân và tập thể thực hiện, nhiều loài hoa đã được huy động từ sự đóng góp của cá nhân, tập thể trong huyện ủng hộ để đưa vào những tuyến đường trong thị trấn liên sơn và ở những đơn vị trường học trụ sở xã, thị trấn, các cơ quan đã tạo cảnh quan đẹp cho địa phương.

Để tiếp tục thực hiện nghị quyết 02 này, ngày 15/3/2021 vừa qua đồng chí Võ Ngọc Tuyên bí thư huyện uỷ đã phát động, kêu gọi trên mạng xã hội zalo về tiếp tục hưởng ứng Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 13/10/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huỵện Lắk khóa XV về trồng hoa ven hồ Lăk, với giống hoa ngũ sắc có giá 23.000 đồng một chậu. Đến nay sau 10 ngày hưởng ứng phát động  kêu gọi của đồng chí Bí thư huyện uỷ, đã có 78 cá nhân (chủ yếu là lãnh đạo ở các khối đảng- đoàn thể, khối Uỷ ban nhân dân huyện, lực lượng vũ trang và một số đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương), ngoài ra có sự tham gia đóng góp ủng hộ của nhân viên khối Đảng, đoàn thể với số lượng: 4.217 chậu cây giống hoa ngũ sắc.

Bên cạnh đó có 05 tập thể tham gia ủng hộ 1.072 chậu cây giống hoa ngũ sắc.gồm:

  • Hội doanh nhân huyện Lăk: 522 chậu trị giá 12 triệu đồng;
  • Đài TT-TH 200 chậu trị giá : 4 triệu 600 ngàn đồng;
  • Ban quản lý rừng LS-VH-MT 200 chậu trị giá : 4 triệu 600 ngàn đồng;
  • Bảo hiểm xã hội huyện Lăk: 100 chậu trị giá 2 triệu 300 ngàn đồng; và chi cục thi hành án ủng hộ 50 chậu;

Tổng số chậu cây hoa giống mà các tập thể, cá nhân đã hưởng ứng ủng hộ đến thời điểm này là: 5.299 chậu cây giống hoa ngũ sắc với tổng trị giá số tiền là : 121 triệu 877 ngàn đồng.

                                                                           XUÂN TIỆP