NGÀNH THUẾ NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, NỖ LỰC  HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020  

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh Covid-19, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 dự kiến khó có thể vượt kế hoạch như kỳ vọng. Tuy nhiên, ngành Thuế huyện Lăk đã phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thu vượt dự toán do Cục thuế tỉnh giao. Đồng thời, ngành Thuế đã nghiêm túc thực hiện mục tiêu “kép”: vừa hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, vừa góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid 19 và cả dịch bạch hầu, từ đó có thể khẳng định, đây là một năm của ngành Thuế.

Năm 2020, Chi cục thuế khu vực Lăk – Krông Bông, được Cục thuế tỉnh giao dự toán thu thuế, phí tại huyện Lăk là 22 tỷ đồng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 để lại nhiều hệ lụy, rủi ro cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nguồn thu ngân sách các loại thuế, phí, lệ phí  suy giảm. Vượt lên yếu tố không thuận lợi, năm qua Ban lãnh đạo cán bộ nhân viên ngành thuế khu vực Lăk – Krông Bông đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, khai thác tốt các nguồn thu mới phát sinh, tăng cường chống thất thu thuế, giảm nợ đọng để phấn đấu hoàn thành dự toán thu. Song song đó, ngành tổ chức hiệp thương, đối thoại doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động nộp thuế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đặc biệt là triển khai thực hiện phần mềm quản lý thuế tập trung (TMS) trong toàn hệ thống, nâng cao chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Nhờ vậy đã giúp cho ngành thuế thu NSNN tại huyện vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lắk thực hiện gần 689 tỷ đồng (đạt gần 116,3% dự toán HĐND huyện giao và gần 117,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng hơn 15,4% so với năm trước). Trong đó, thu thuế, phí và lệ phí 22 tỷ 564 triệu đồng (đạt gần 102,6% dự toán tỉnh, bằng 102,9% so với cùng kỳ năm trước); thu biện pháp tài chính gần 14 tỷ đồng (đạt hơn 178% dự toán tỉnh giao và gần 100,1% dự toán HĐND huyện giao); thu bổ sung từ ngân sách cấp trên gần 585,2 tỷ đồng (đạt hơn 105,1% dự toán tỉnh, huyện giao); thu ngân sách cấp dưới nộp lên 1,3 tỷ đồng và thu chuyển nguồn năm trước sang trên 66,7 tỷ đồng. Tiêu biểu trong đó có xã Yang Tao và Bông Krang là 02 xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế năm 2020 với mức thu của xã Yang Tao đạt 252 triệu đồng, đạt 101%, Bông Krang thu được 176 triệu đồng đạt 103% kế hoạch.

Đặc biệt là đoàn chống thất thu thuế trên khâu lưu thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu phạt hành chính và hoá đơn đạt 670 triệu đồng, những năm trước không có xây dựng kế hoạch thu nguồn thu này  …

Theo ông Nguyễn Nhân Đích Chi cục trưởng chi cục Thuế khu vực Lăk – Krông Bông, để đạt được kết quả trên, ngành Thuế huyện luôn bám sát sự chỉ đạo của Cục thuế tỉnh, Huyện  ủy, HĐND, UBND huyện, Bên cạnh đó là sự cố gắng, phấn đấu với quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế và sự phối hợp về trách nhiệm, nghĩa vụ của các DN, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. Người nộp thuế đã nâng cao tính tự giác chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế, thực hiện kê khai nộp thuế đúng, đủ, kịp thời vào NSNN, góp phần rất lớn vào việc hoàn thành dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện trong năm 2020 để lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vượt qua khó khăn bởi đại dịch Covid-19, ngành Thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngâ n sách nhà nước được giao nhờ những bài học kinh nghiệm quý giá: CCT đã thực hiện có hiệu quả các đề án như:

án quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán: kết quả lập bộ thuế khoán năm 2020 là 1.349 hộ, trong đó CNKD phải nộp  thuế GTGT, TNCN và lệ phí môn bài là 663 hộ, tổng thuế khoán lập bộ 343 triệu đồng/tháng, tăng 83 hộ(7,3%) và tăng số thuế 37 triệu đồng/tháng (11,4%) so với năm 2019. Thực hiện công bộ thuế khoán năm 2020 theo đúng quy định để người nộp thuế được biết và thực hiện.

Đề án tăng cường công tác chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, kết quả thu được trên 233 triệu đồng đạt 256% kế hoạch.

Đề án  quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, hiẹn CCT đang quản lý và lập bộ thuế khoán đối với 08 hộ kinh doanh hoạt động vận tải, thuế phát sinh hàng tháng là 4,6 triệu đồng. khong có doanh nghiệp kinh doanh vận tải. trong năm thu thuế hoạt động này đạt 50 triệu đồng, đạt 500% theo chỉ tiêu BCĐ giao

Đề án tăng cường quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế: CCT đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong lĩnh vực này; tổ chức đối chiếu, đói thoại nợ thuế khoán với các hộ kinh doanh thuộc diện phải thực hiện cưỡng chế trước khi ban hành quyết định cưỡng chế. Kết quả:

Chỉ tiêu xử lý khoanh nợ 912 triệu đồng đã thực hiện 1.336 triệu đồng, đạt 146,5%. Xoá nợ 475 triệu đồng, đã thực hiện 768 triệu đồng, đạt 161,7%

Đặc biệt đề án chống thất thu thuế trên khâu lưu thông đạt 671 triệu đồng, đạt 224% kế hoạch, nguồn thu này những năm trước không thu được…

Bước sang năm 2021, với dự toán thu ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn huyện là 19 tỷ đồng. Để hoàn thành được nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, ngành Thuế mong được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Cục thuế tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Đôn đốc thu nộp NSNN huyện; sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành từ huyện đến xã trong công tác thu NSNN.Bên cạnh đó, ngành tích cực, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện hiệu quả công tác chống thất thu NSNN đối với các hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động kinh doanh xăng dầu, vận tải…. Xây dựng đội ngũ công chức thuế vững mạnh, chuyên sâu, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, gắn với văn minh công sở nhằm giảm thủ tục, thời gian, chi phí,… tạo thuận lợi cho DN, người nộp thuế an tâm đầu tư, phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh tăng trưởng nguồn thu đóng góp cho NSNN. Ưu tiên tập trung nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, gian lận thuế, …. đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với Bưu điện để thu dứt điểm thuế phát sinh và thu hồi nợ đọng thuế hộ khoán. Tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định bảo đảm số nợ thuế đến ngày 31/12/2021 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách. Thường xuyên quan tâm đến việc củng cố công tác tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ cùng với việc đổi mới phương thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuế; thực hiện tốt phong cách quản lý thuế “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới”, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Cục thuế tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Đôn đốc thu nộp NSNN huyện; sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành; đặc biệt là sự quyết tâm, nỗ lực của ngành Thuế, tin rằng năm 2021, ngành Thuế khu vực Lăk- Krông Bông sẽ khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN ở địa phương./.

Vy Thuỷ