Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ phòng tài nguyên và môi trường

Chiều ngày 29/12, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú: Nguyễn Duy Khánh Sinh năm 1998, nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lăk. Dự buổi lễ có đông đủ các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Chi bộ, đồng chí Phạm Thanh – Bí thư Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Huyện ủy cho quần chúng ưu tú Vũ Duy Khánh, đồng thời phát biểu phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới. Sau lễ kết nạp đảng viên mới Vũ Duy Khánh phải trải qua 12 tháng dự bị, thử thách  để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người đảng viên cũng như nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị giao. Chi bộ phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Châu – Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lăk có trách nhiệm tiếp tục dìu dắt, giúp đỡ, định hướng để đảng viên mới kết nạp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, vượt qua thử thách, xứng đáng là đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Văn Thắng