Hội nghị gặp mặt người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện

Sáng 30/12, UBND huyện đã tổ chức hội nghị gặp mặt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, đồng chí Y Săn AJun – Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện; UBMTTQVN huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và 76 người có uy tín trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi gặp mặt người có uy tín đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín và phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; một số thành tựu nổi bật trong việc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của huyện Lắk năm 2022. Qua đó người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lắk đã đạt được trong những năm qua. Đại diện cho 76 người có uy tín trên địa bàn huyện, Ông Y Krang Ndu – người có uy tín xã Krông Nô cũng đã  tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về những nỗ lực, công tác của người có uy tín, già làng trong một số lĩnh vực, ông mong muốn chính quyền huyện đến xã sẽ quan tâm hơn đến công tác tạo việc làm cho con em người đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu vùng xa; quan tâm hơn đến chế độ chính sách cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ đã biểu dương người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua đã góp phần vào sự phát triển của huyện nhà. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy vai trò là tấm gương sáng, là thước đo chuẩn mực cho người dân và cộng đồng học tập, noi theo; tiếp tục đóng góp công sức chi các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần xây dựng huyện Lắk càng càng phát triển.

Nhân dịp này, UBND huyện Lắk cũng đã khen thưởng cho 14 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.

 H Yur Je