Lễ bàn giao công trình thanh niên năm 2021

Sáng ngày 20/5 tại nhà văn hoá cộng đồng Buôn Yuk La 3, xã Đăk Liêng, BTV Huyện đoàn phối hợp với BCH đoàn xã Đăk Liêng tiến hành bàn giao sân bóng chuyền bê tông ở Buôn Yuk La 3. Đây là công trình thanh niên năm 2021,  nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên ở địa bàn có khu vui chơi thể thao, đồng thời đây cũng là công trình phát động lập thành tích chào mừng cuộc Bầu cử Đại biểu QH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2021- 2026.

Sân bóng chuyền được khởi công xây dựng từ ngày 2/5 với diện tích 300m vuông, tổng kinh phí khoảng 30 triệu đồng, trong đó BTV Huyện đoàn hỗ trợ 5 triệu đồng, BCH đoàn xã Đăk Liêng đã huy động các đoàn viên, thanh niên và nhân dân dân trong buôn hưởng ứng góp công và tiền để xây dựng sân bóng chuyên ở nhà VHCĐ buôn để giúp người dân trong buôn có sân chơi an toàn, lành mạnh, thúc đẩy các hoạt động văn hóa thể thao, khu vui chơi lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần; qua đó, phát triển sâu rộng phong trào thể dục, thể thao lành mạnh ở cơ sở.

Văn Thắng