Lãnh đạo UBND huyện thăm tặng quà 3 chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Chiều 4/7 đồng chí Nay Y Phú chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản PCT UBND huyện cùng một số đồng chí thuộc ban ngành liên quan đã đến thăm hỏi, tặng quà, kiểm tra, nhắc nhở 03 chốt phòng chống dịch trên địa bàn xã Krông Nô, Nam Ka và Ea Rbin.

Theo đó, thành lập 01 chốt ở  xã Krông Nô tại Km 87, Quốc lộ 27, buôn Đắk Tro, xã Krông Nô. 01 chốt thuộc địa bàn xã Nam Ka, địa điểm tại đầu cầu qua tỉnh Đăk Nông thuộc buôn Rjai, xã Nam Ka. 01 chốt thuộc địa bàn xã Ea Rbin, địa điểm ở vị trí đầu cầu qua tỉnh Đăk Nông, thuộc buôn Plao Siêng, xã Ea Rbin).

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt gồm: Công an huyện, riêng chốt xã Krông nô tăng cường thêm công an tỉnh, nhân viên Trung tâm Y tế, quân sự huyện, lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên…Tại các chốt được bố trí chỗ ngồi kê khai y tế, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, tờ khai y tế…các phương tiên lưu thông qua đều phải dừng lại kiểm tra, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo lịch trình…

Tại các điểm đến thăm, Đoàn đã kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch tại chốt; thay mặt cho đoàn Đồng chí Nay Y Phú thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và lực lượng trực chốt phát huy tinh thần, trách nhiệm, cùng chính quyền địa phương làm tốt nhiệm vụ được giao tại các điểm trực chốt bảo đảm và thực hiện với phương châm 4 tại chỗ, “lực lượng tại chỗ, chỉ đạo tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ” góp phần vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND các xã: Nam Ka, Ea Rbin và Krông Nô bố trí, đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác kiểm dịch tại chốt qua địa bàn quản lý. Nhằm động viên kịp thời các chốt kiểm dịch UBND huyện đã trao tặng quà cho các chốt bao gồm các vật phẩm y tế thiết yếu như: áo bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang, kính chống giọt bắn và hỗ trợ tạm thời mỗi chốt 10 triệu đồng.

Văn Thắng