Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân xã Đắk Liêng khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 15/1/2020, HĐND xã Đắk Liêng khóa XI, tổ chức kỳ họp thứ 9, nhiệm kì 2016 – 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã ; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã, cùng 30/32 đại biểu HĐND xã khóa XI.

Trong năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội của xã Đắk Liêng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong nhiều lĩnh vực như: tổng diện tích gieo trồng đạt 3.245,2 ha/3.135.3 ha; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 2.675 triệu đồng, đạt 113 % kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đa chiêu chiếm 52,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 14 triệu đồng/người/năm. Xây dựng NTM được tập trung thực hiện đến nay xã đạt 11/19 tiêu chí. Có 3/5 trường học đạt trường chuẩn quốc gia. Tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; các chính sách xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm …

Kỳ họp thông qua và xem xét, thảo luận nhiều báo cáo quan trọng: báo cáo  kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2019, phương hướng  nhiệm vụ năm 2020; báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiều văn bản quan trọng khác.

                                                                                               H Yur Je